CONDITIONS OF PEACE

CONDIȚII DE PACE / CONDITIONS OF PEACE aniversează printr-o expoziție internațională de artă contemporană două evenimente cheie ale istoriei europene recente: Proclamația Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (2000) și Declarația lui Robert Schuman (1950). Mulți observatori consideră aceste două documente baza uniunii economice și politice a Uniunii Europene.
Conceptele de “pace mondială” și de “bunăstare” au dispărut momentan din discursul contemporan. Pacea mondială, cea despre care se vorbește în deschiderea declarației politicianului francez Robert Schuman, a devenit un orizont de așteptare doar în urma a două războaie mondiale și a unei importante recesiuni economice ce au determinat o imensă distrugere de vieți omenești, cultură sau bunuri materiale. Perioada ce a urmat războiului a fost una de înnoire a fiecărui aspect al vieții în Europa și care a însemnat o profundă înțelegere a faptului că pacea, libertatea și bunăstarea sunt valori interdependente, care se împletesc. Creșterea economică de după 1945 a însemnat și aplicarea conceptului de bunăstare sub forma statului bunăstării sociale, democratizării și solidarității dintre țările europene și nu numai. Totuși, globalizarea și criza economică din anii 70 au determinat introducerea unei noi paradigme – cea a neo-liberalismului – conceptul său de bază fiind “piață liberă” iar relațiile sociale cele mai importante au devenit individualismul și competiția. Aceasta a condus la creșterea inegalităților economice precum și la situația paradoxală că, deși participarea politică democratică creștea, impactul acesteia scădea. Solidaritatea și bunăstarea au fost formalizate în drepturi ale omului sub care cineva nu putea degradat și care au început a fi conferite doar prin intermediul statului și a curților internaționale sau europene.
Războaiele din fosta Iugoslavie și o expunere din ce în ce mai mare la terorism au readus în prim plan insecuritatea și reamintit oamenilor cât de fragile sunt pacea și bunăstarea. În prezent, insatisfacția oamenilor a condus la susținerea populismului de dreapta, șovinismului și xenofobiei. Partide politice extremiste, ce erau considerate acum 10-15 ani marginale, fac parte astăzi din guvernele și parlamentele europene. Mai mult, evenimente sau proteste precum Yellow Vests, Brexit sau altele arată dezamăgirea cetățenilor față de sistem în sine.
CONDIȚII DE PACE / CONDITIONS OF PEACE dorește să dezvolte cunoașterea și dezbaterea acestor evenimente istorice precum și a conceptelor cheie ce le oferă relevanță astăzi în special în rândul tinerilor cu scopul dezvoltării unui simț al istoriei comun ce are potențialul de a reduce atractivitatea populismului și extremismului. De asemenea, este important a le reaminti oamenilor valorile fundamentale ce au stat la baza Uniunii Europene și de a-i întreba cum pot fi acestea atinse în prezent.

PARTNERS:

Učitelj neznalica i njegovi komiteti (The Ignorant Schoolmaster and his committees) [Beograd]

tranzit.ro/Iasi [Iași]

Rab-Rab Press [Helsinki]

BOEM Artists’ Collective [Vienna]

Curatoriat de Noa Treister, Livia Pancu, Sezgin Boynik, Alexander Nikolic, Florin Bobu

CONDIȚII DE PACE / CONDITIONS OF PEACE este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și beneficiază de sprijinul programului Europe for Citizen al Uniunii Europene. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Rab_rab_press_logo_web
logo ucitelj green_x