Principalul obiectiv al asociației 1+1 este acela de a promova rolul artistului în societatea contemporană din România prin consolidarea statutului sau social, definirea responsabilitatilor sale și prin sprijinirea practicilor și demersurilor artistice. 1+1 mediază producția proiectelor artistice în spații publice/private și încurajează mobilitatea artiștilor și lucrărilor artistice. 1+1 plasează artista/artistul și practica artistică in centrul activităților sale și-și modelează operațiunile în funcție de specificitățile fiecărui colaborator.

Asociația 1+1 este o organizație non-guvernamentală, non-profit, inițiată în 2012 de artistul Florin Bobu și înregistrată la Tribunalul Tecuci în Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul  3/2012 / 18.04.2012 și având Certificatul de Înregistrare Fiscală nr. 30089337 .

In 2016, 1+1 a primit Premiul Administrației Fondului Cultural Național pentru proiectul “Fragmente dintr-o viață/ Fragments of a life” curatoriat de Olga Ştefan.

1+1 association’s main purpose is to promote the role of the artist in the Romanian contemporary society by strengthening its social status, by defining the artists’ responsibilities and by supporting artistic practices. 1+1 mediates the production of artistic projects in public/private spaces and encourages the mobility of artists/artworks. 1+1 places the artist and the artistic practice at the center of its activities and shape its operations according to the specificity of the individual artist it collaborates with.

1+1 association is a not-for-profit NGO, initiated in 2012 by the artist Florin Bobu and registered by Tecuci Court in the special Register of Associations and Foundation under no. 3/2012 / 18.04.2012 and with the Tax Authority under no. 30089337.

In 2016, 1+1 was awarded the Administration of the National Cultural Fund’s Prize for the project “Fragments of a life” curated by Olga Ştefan.