tranzit.ro/ Iaşi şi 1+1 vă invită la vernisajul primei expoziţii personale a artistei Andreea Cioară, aceasta fiind şi expoziția cu care deschidem programul anului 2019.

Cele cinci lucrări ce compun această expoziție sunt dispozitive conceptuale care folosesc ca punct de plecare obiecte funcționale dintre cele mai banale (farfurii, etichete, baloane), dar și obiecte de artă sau povesti de viață ce sunt suprapuse peste așteptările noastre sociale fata de acestea. Artista pare că le manipulează exact așa cum ne așteptam să o facă – totuși, la final, tot noi suntem cei nemulțumiți.

“Rochiță” (2018) folosește ca material brut etichete de haine. Critica socială obișnuită remarcă faptul că îmbrăcăm branduri în căutarea unui upgrade de statut – dar cum arată și cum te simți într-o rochiță realizată exclusiv din etichete?

Literele din baloane folosite de obicei pentru a celebra fericirea petrecerilor între prieteni sunt forțate aici să compună o negație: “Nu” (2018).

Cu ajutorul unor plăci de ceramică pictate, „Gust de neuitat” (performance / video performance, 2017-) povestește aventurile candide ale unei adolescente, la mare. Amintind de tehnica benzilor desenate, elementele cele mai încărcate de emoție sunt egalizate şi anihilate prin monotonia cu care sunt narate. Nu în ultimul rând, lucrarea se modifică parțial la fiecare repovestire.

“Supermarket Love” (2018) este o placă de ceramică pictată şi glazurată. Cel mai potrivit loc de expunere pare a fi în bucătărie, deasupra blatului pe care pregătim mâncarea astfel încât să înfruntăm continuu momentul deciziei consumului din supermarket. Compoziția este plasată pe banda casei de marcat pe care o și intuim de altfel. Elementele compoziției sunt: “set tacâmuri Denisa”, tampoane, șervețele, ciocolată, șampon, un castron de plastic transparent. În plan secund ni se aduce aminte de existența clientului următor, iar în planul îndepărtat vedem mâna muncitoarei / muncitorului, care prelucrează dorințele și nevoile produse de consum.

Decorarea farfuriilor în care luăm masa este o tradiție și o industrie: “Farfurii 1-5”(2019) ne arată ce se întâmplă atunci când decorațiilor nevinovate sunt înlocuite de desene sângeroase ale unor animale măcelărite pentru a deveni hrană: o inimă de bou, un cap de miel, un iepure.

Dar ce se întâmplă atunci când critica socială a acestor practici devine la rândul sau o tradiție și o industrie?

Exhibition opened between 26th of January - 28th of February 2019, at tranzit.ro/ Iaşi, Al. Lăpuşneanu Street, no.7-9, Iaşi

OPENING: Saturday, 26th of January 2019, 7.00 p.m.
"Unforgettable Taste" PERFORMANCE will start at 7.30 sharp

tranzit.ro/ Iasi and 1 + 1 is inviting you to the opening of the first personal exhibition of the artist Andreea Cioara, which is the exhibition opening the program of 2019.

The five works that make up this exhibition become conceptual devices that use, as a starting point, one of the most ordinary functional objects (plates, labels, balloons), but also art objects or life stories that are overlapped with our social expectations. The artist manipulates them just as we expected them to do – yet, in the end, we are all dissatisfied. “Rochita” / “Dress” (2018) uses clothing labels as raw material. The mainstream social criticism remarks that we are wearing brands in search of a status upgrade – but how does this look like in a dress made exclusively from labels? The letters in balloons usually used to celebrate the party happiness between friends are now forced to make a negation: “No” (2018).

With the help of painted ceramic tiles, “Gust de Neuitat” / “Unforgettable Taste” (performance / video performance, 2017-) tells the story of a teenage girl adventure by the seaside. Recalling the technique of comic strips, the most emotionally charged elements are equalized and annihilated by the monotony they are narrated with. Last but not least, the work is partially altered at each telling.

“Supermarket Love” (2018) is a painted and glazed pottery plate. The most appropriate place of exhibiting it seems to be in the kitchen, above the countertop where we usually prepare the food. In this way we would constantly face the moment of decision making in the supermarket. The painted composition is placed on the checkout counter, a place that we will easily recognize. The elements of the composition are: ” Denisa Cutlery Set”, tampons, napkins, chocolate, shampoo, a transparent plastic bowl, etc. In the mid-ground, we are reminded of the next customer’s existence, and in the foreground we may distinguish the hand of the supermarket worker who processes the desires and needs produced by the consumption.

Plate decorating is a tradition and an industry. “Plates 1-5” (2019) show us what happens when inoffensive decorations are replaced by bloody drawings of some animals slaughtered to become food: a bull’s heart, a lamb head, a rabbit.

One more question may be added in the end: what happens when the social critique of these practices becomes, in turn, a tradition and an industry?

26 Ianuarie - 28 Februarie 2019

tranzit.ro/ Iaşi

Strada Al. Lăpuşneanu, nr..7-9, Iaşi

DESCHIDERE: Sâmbătă, 26 Ianuarie 2019, 7.00 p.m.

PERFORMANCE-ul "Gust de Neuitat" va începe la orele 19.30 fix.

Andreea CIOARĂ (n. 1995) este absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității de Arte “George Enescu” (secția Artă murală). În 2016 a beneficiat de o bursă de studii oferită de Universitatea din Salamanca, Spania.  A participat la expoziții de grup precum Libidoland, UAGE Iași, micro-narațiuni, 1+1 & tranzit.ro/ Iași sau Working Title 2, Magma, Sfântu Gheorghe.

Andreea CIOARĂ (born 1995) is a graduate of the Faculty of Visual Arts and Design, “George Enescu” University of Art (Mural Art Department). In 2016 she received a scholarship from the University of Salamanca, Spain. She participated in group shows such as Libidoland, UAGE Iași, micro-narațiuni, 1+1 & tranzit.ro/ Iași sau Working Title 2, Magma, Sfântu Gheorghe.