Andrei Timofte, “Artist, cumpăr apartament în acest bloc!”

28 octombrie – 2 noiembrie 2019

Proiectul Artist, cumpăr apartament în acest bloc, suprapune aspecte urgente ale vieții personale a autorului (lipsa unei locuințe personale) cu o atitudine critică specifică practicilor culturale contemporane urmărind identificarea unor posibile corelații între valoarea de schimb a locuințelor vizate și valoarea simbolică obținută din capitalizarea procesele de cunoaștere rezultate prin producția acestui proiect. Relația între posibilitatea neclară a obținerii unui capital simbolic și situația economică precară a artistului, ca lucrător în domeniul culturii, permite o reflecție asupra poziției și rolului claselor culturale în cadrul economiei politice capitaliste.
”Demersul artistic urmărește să distingă între mai multe tipuri de capital accesibile din poziția unui tânăr aspirant din clasa de mijloc. Artistul-chiriaș caută sa identifice posibilitățile de locuire din propria poziție favorizată de dobândirea capitalului simbolic. În pofida numeroaselor beneficii survenite odată cu ocuparea unui nou statut profesional (doctor în arte vizuale) este necesară suprapunerea dintre cele două tipuri de capital dominante în critica de specialitate: simbolic-cultural și real. Relevanța cercetării este generată de funcția standardizată pe care o ocupă capitalul cultural în relațiile economice uzuale, departajând între cei cu know-how, creativi, politicoși, oameni de succes, de încredere și ceilalți – excluși, leneși, rău-platnici, necivilizați, scandalagii, hoți, bandiți, non-europeni”. (Andrei Timofte)

Andrei Timofte, “Artist, cumpăr apartament în acest bloc!” (Artist, I buy an apartment in this block!)

28 October – 2nd of November, 2019

The project Artist, cumpăr apartament în acest bloc! (Artist, I buy an apartment in this block!) overlaps urgent aspects of the author’s personal life (the lack of a personal home) with a critical attitude specific to contemporary cultural practices, seeking to identify possible correlations between the exchange value of the dwellings in question and the symbolic value obtained from capitalizing the results of the knowledge processes produced during the implementation of this project. The relationship between the unclear possibility of obtaining a symbolic capital and the precarious economic situation of the artist, as a worker in the field of culture, allows a reflection on the position and role of cultural classes within the capitalist political economy.
“The artistic approach aims to distinguish between several types of capital accessible from the position of a young aspiring middle class. The artist-tenant seeks to identify his housing possibilities from his own position favored by the acquisition of symbolic capital. Despite the numerous benefits that have arisen with the occupation of a new professional status (phD in visual arts) it is necessary to overlap the two types of capital that are dominant in the specialized criticism: symbolic-cultural and real. The relevance of the research is generated by the standardized function that cultural capital occupies in the usual economic relations, separating between those with know-how, creative, polite, successful, trustworthy and others – excluded, lazy, lazy, uncivilized, scandalous, thieves, bandits, non-Europeans ”. (Andrei Timofte)

CLASA CULTURALĂ

+NEBOJŠA MILIKIĆ: THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANZITION

+ANDREI TIMOFTE: ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC!

+MINNA HENRIKSSON: IASI X-RAY

Andrei TIMOFTE (n. 1988, București) este un artist care trăiește și lucrează ca designer freelance în Iași, România. Recent a terminat un doctorat în arte vizuale la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, unde a desfășurat un proiect de cercetare artistică intitulat „Fabrica socială a dorinței: Muncă și memorie culturală în industriile creative după anii ’90”. Începând cu 2010, este membru activ al grupului artistic SATellite, împreună cu Delia Bulgaru și Alex Tărnăuceanu. În 2017 a participat împreună cu scriitorul Ovid Pop la programul de rezidențe Artist-în-Rezidență Q21 organizat de MuseumsQuartier (Viena, Austria), cu o bursă susținută de tranzit.ro. Practica sa personală combină vise, experiențe personale „marcante” și fantezii futuriste în vederea traducerii realității într-o reprezentare vizuală hibridă, negociată prin acceptare empatică. Prin aportul unor medii diverse, este interesat de suprapunerea dintre producția culturală și politici ale spațiului local pentru a influența sfera publică urbană sau spații rurale, ce sunt vizitate și revizitate pe perioade mai lungi. Este preocupat de metode prin care design-ul și branding-ul cultural afectează viața zilnică și pot fi utilizate ca practici constructive către emanciparea umană.

Andrei TIMOFTE (born 1988, Bucharest) lives and works as an artist and freelance designer in Iasi, Romania. He has a doctorate degree in visual arts, at the “Faculty of Fine Arts and Design”, University of Arts “George Enescu”, Iasi, where he developed a theoretical thesis and an artistic research project on the topic of ”The Social Factory of Desire: Work and Cultural Memory of the Creative Industries after the 90s”. Since 2010 he has been an active member of the SATellite group (Social Artistic Tendency) together with he recently opened a cultural production NGO. In 2017 he participated together with the writer Ovid Pop in the Artist-in-Residence residency program Q21 organized by MuseumsQuartier (Vienna, Austria), with a scholarship supported by tranzit.ro. His artistic practice combines dreams, past ‘marking’ experiences and futuristic fantasies in order to translate into a hybrid representation of multiple reality negotiated through emphatic acceptance. Through various mediums, he is interested in the overlap between cultural production and local space policies and its capacity to influence the urban public sphere or rural areas that are visited and revised over longer periods. He is concerned with ways in which cultural design and branding affect daily life and can be used as constructive practices for human emancipation.