Souvenirs de Iasi - Romulus Balacz, 2015 (premiere in Romania)

About:
In 2013, I discovered a book highlighting an historic event of Romania, my native country, which I knew nothing about : its participation in the Holocaust. Written during the WWII by Matatias Carp, a jewish lawyer in Bucharest, the book was hidden for decades by the Romanian communist regime.
Browsing through it, I came across a series of photographs taken during a pogrom in the Romanian city of Iasi (the 2nd biggest city in the country). The pictures put light on urban killings and the method used to deport and exterminate the Jews.
73 years after the event, I went in Romania looking for the locations of these photos. In 2 years, I have found almost all of them and discovered the history of this tragedy.

Amintiri din Iași - Romulus Balacz, 2015 (premiere în România)

Scurtă descriere:
“În 2013 am descoperit o carte ce vorbea despre un eveniment istoric din România, ţara mea natală, despre care nu ştiam nimic: participarea ei la Holocaust. Scrisă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de Matatias Carp, un avocat evreu din Bucureşti, cartea a fost ascunsă timp de zeci de ani de către autorităţile comuniste din România. Când am răsfoit-o am găsit o serie de fotografii făcute în timpul pogromului în oraşul Iaşi din România (al doilea oraş ca mărime din ţară). Imaginile dezvăluiau masacrul urban şi metodele folosite pentru a deporta şi a extermina evreii. La 74 de ani după eveniment am mers în România pentru a găsi locurile în care fuseseră făcute fotografiile. În doi ani am găsit aproape toate locurile şi am descoperit istoria acestei tragedii.”

Oare Cit Traiesc Cocorii (I wonder how long cranes live) - Dan Paul Ionescu

About:
A documentary about Andrei Calarasu, survivor of the death train and filmmaker in his own right, taking a trip back to his past, retracing the events he lived during the pogrom including the time in the concentration camp at Calarasi, a place after which he took his last name.

Oare Cît Traiesc Cocorii (I wonder how long cranes live) - Dan Paul Ionescu

Scurtă descriere:
Un documentar despre Andrei Călăraşu, supravieţuitor al trenului morţii, el însuşi cineast, care face o incursiune în propriul lui trecut, rememorând evenimentele pe care le-a trăit în timpul pogromului, precum şi în lagărul de concentrare de la Călăraşi, locul după care şi-a luat, de altfel, numele de familie.

Charging the Rhino – Simcha Jacobovici

About:
On June 29, 1941 thousands of Jews were herded into a courtyard in Iasi, Romania and were massacred by German and Romanian soldiers. Many of the Jacobovicis of Romania died that day. Canadian filmmaker Simcha Jacobovici goes back to the land of his forebears and explores issues of memory – his and Romania’s.

Înfruntînd Rinocerul – Simcha Jacobovici

Scurtă descriere:
Pe 29 iunie 1941 mii de evrei au fost adunaţi cu forţa într-o curte din Iaşi, România, şi au fost masacraţi de către soldaţi germani şi români. Mulţi dintre Jacobovicii din România au murit în acea zi. Cineastul canadian Simcha Jacobovici se întoarce în ţara strămoşilor lui şi explorează chestiuni legate de memorie – a lui şi a României.