Seminarele și grupurile de lectură se concentrează pe dezvoltarea pe termen mediu și lung a unui grup coeziv de persoane interesate de dezvoltarea laturii discursive a activității lor precum și de o autoeducație continua. Acestea pot lua forma unui prânz cu prieteni, unor întâlniri informale între colegi sau a unor evenimente formale și riguros organizate și coordonate cu participarea unor persoane co-interesate de lectură și de dezbatere.

27-30 august 2020, Iași. Seminar coordonat de Noa Treister în cadrul proiectului Plante Exotice organizat de 1+1. Participanti: Noa Treister, Cristina David, Marius-Alexandru Dan, Andrei Nacu, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel. Participanti online: Oystein Skagen, Florin Poenaru

21 august 2020, Iași. Seminar coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu in cadrul proiectului Plante Exotice organizat de 1+1. Participanti: Cristina David, Marius-Alexandru Dan, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel

27 iunie 2020, Iași. Seminar informal coordonat Florin Bobu. Participanti: Andrei Timofte, Florin Bobu, Andrei Pripasu

24 iunie 2020, Baia Mare. Seminar coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu in cadrul proiectului Plante Exotice organizat de 1+1. Participanti: Alexandru Paul, Florin Bobu, Livia Pancu

16-17 iunie 2020, Iași. Seminar informal coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu. Participanti: Andrei Timofte, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel, Emil Vasilache

11 iunie 2020, Iași. Seminar informal coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu. Participanti: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel, Emil Vasilache

1 iunie 2020, Iași. Seminar informal coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu. . Participanti: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu

30-31 mai 2020, Iași. Seminar informal coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu. Participanti: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu

23 mai 2020, Iași. Seminar informal coordonat de Livia Pancu si Florin Bobu. Participanti: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu

Seminars and reading groups focus on the medium- and long-term development of a cohesive group of people interested in developing the discursive side of their work as well as continuing self-education. These can take the form of a lunch with friends, informal meetings between colleagues or more formal and rigorously coordinated events with the participation of people co-interested in reading and debating.

August 27-30, 2020, Iași. Seminar coordinated by Noa Treister in the frame of Exotic Plants project organized by 1 + 1. Participants: Noa Treister, Cristina David, Marius-Alexandru Dan, Andrei Nacu, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel. Online participants: Oystein Skagen, Florin Poenaru
August 21, 2020, Iași. Seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu within the Exotic Plants project organized by 1 + 1. Participants: Cristina David, Marius-Alexandru Dan, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel
June 27, 2020, Iasi. Informal seminar coordinated by Florin Bobu. Participants: Andrei Timofte, Florin Bobu, Andrei Pripasu
June 24, 2020, Baia Mare. Seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu within the Exotic Plants project organized by 1 + 1. Participants: Alexandru Paul, Florin Bobu, Livia Pancu
June 16-17, 2020, Iași. Informal seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu. Participants: Andrei Timofte, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel, Emil Vasilache
June 11, 2020, Iasi. Informal seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu. Participants: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu, Poe Orlando Emanuel, Emil Vasilache
June 1, 2020, Iasi. Informal seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu. . Participants: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu
30-31 May 2020, Iași. Informal seminar coordinated by Livia Pancu and Florin Bobu. Participants: Madalina Musca, Andrei Nacu, Florin Bobu, Livia Pancu

Vida Gheza, Lectura, 1940, St. Cyprien; Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Colecția personală Prof. Univ. Raoul Șorban, inv.1270, dosar 4