Trecutul și istoria Rab-Rab

Rab-Rab Press este un proiect editorial independent și nonprofit sub conducerea lui Sezgin Boynik (redactor-sef) și Gregoire Rousseau (producător). Publică cărți artistice și teoretice precum și revista Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art. Limba publicațiilor este limba engleză. Obiectivul Rab-Rab Press este de a susține poziția discursivă în artă, prin publicarea unor texte scrise de artiști, precum și a scrierilor neconvenționale ale specialiștilor implicați în practici artistice. Începând cu toamna anului 2014, au fost publicate patru ediții speciale ale Jurnalului Rab-Rab, cuprinzând peste o mie cinci sute de pagini. Începând cu cea de-a treia ediție, Rab-Rab funcționează cu sprijinul comitetului colectiv format din Sezgin Boynik (Helsinki), Diego Bruno (Helsinki), Michel Chevalier (Spandau / Hamburg), Minna Henriksson (Helsinki), Kalle Lampela (Rovaniemi/ Bruxelles / Belgrad), Ilya Orlov (Sankt-Petersburg / Helsinki), Gregoire Rousseau (Helsinki), Jyrki Siukonen (Tampere), Giovanna Esposito Yussif (Helsinki) și Taneli Viitahuhta (Helsinki).

În afară de publicarea contribuțiilor artiștilor contemporani renumiți și experimentali, Rab-Rab Press organizează, de asemenea, platforme discursive pentru discutarea și actualizarea operelor artistice avangardiste și conceptuale mai puțin cunoscute și marginalizate. Ultima ediție a Jurnalului Rab-Rab, publicată în două volume, include dosarul despre Jacques Ranciére ce conține materiale ce nu au fost niciodată publicate, precum și interviul cu el realizat de către Rab-Rab. De asemenea, apar traduceri ale unor texte scrise de teoreticieni renumiți precum Viktor Shklovsky, Roman Jakobson și Alberto Hijar Serrano. Interviuri cu muzicieni experimentali, cum ar fi Tony Conrad și Edie Prevost, și un dosar privind Arf-Arf, grupul de concrete poetry din Australia. Cea de-a patra ediție include și suplimentul dedicat în totalitate grupului de artă conceptuală Art & Language din New York, cu materiale ce nu au fost niciodată publicate.

Anterior, Jurnalul Rab-Rab a publicat contribuții pe teme precum simbolurile fascismului, teoria sloganurilor, retorica punkului, ideologiile cercetării artistice, jazzul liber, colonialismul contemporan, formalismul rusesc, voidul, cacofonia, ficțiunea științifică, subiectivitatea artiștilor, chestiunea învățării și a inclus texte de Alexei Yurchak, Susan Kelly, Christine Delphy, Peter Gidal, Darko Suvin, Jyrki Siukonen, Milica Tomic, Dror Feiler, Ben Watson, Mattin, Bruno Besana, Anthony Iles, Alberto Hijar Serrano, Alain Badiou, Bini Adamczak, Margarita Tupitsyn, Ilya Orlov, Igor Chubarov, Kazimir Malevich, Kerstin Schrödinger, John Roberts și mulți alții.

 

În afară de reviste, Rab-Rab Press a publicat o carte despre aspectul politic al futurismului rusesc din Georgia, în anii douăzeci Still Stealing Steel: Historical Materialist Study of Zaum scris de Sezgin Boynik. De asemenea, prima traducere în limba engleză a cărții experimentale pentru copii a lui Viktor Shklovsky despre cinematograf Journey to the Land of Movies, scrisă inițial în 1926. Și lucrarea “Works on Paper” de Minna Henriksson, povestind printr-o serie de linogravuri relațiile coloniale ale Finlandei cu regimul apartheid din Africa de Sud în anii șaptezeci.

Ca platformă pentru practica discursivă în domeniul artei contemporane, Rab-Rab Press organizează, de asemenea, discuții și dezbateri asupra multor aspecte ale cercetarilor formale și politice din domeniul artelor. Până acum, Rab-Rab Press a participat la organizarea discuțiilor dintre Jacques Ranciere, Rasha Salti, Michael Corris, Ivana Momcilovic, Ben Watson, Clark House Initiative și Colectivul Chimurenga din Helsinki.

Rab-Rab Press este distribuită în toată lumea de către Motto Distribution și Printed Matter.

Background and History of Rab-Rab

Rab-Rab Press is an independent and non-profit publishing project under the direction of Sezgin Boynik (editor-in-chief) and Gregoire Rousseau (producer). It is publishing art and theoretical books, and Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art. The language of the publications is in English. The aim of Rab-Rab Press is to support the discursive position in art, through publishing writings by artists and as well the non-conventional writings of scholars involved in art practices. Since Autumn 2014 the four special issues of Rab-Rab Journal is published, consisting over one thousand and five hundred pages. Starting with the third issue Rab-Rab is operating through collective committee consisting of Sezgin Boynik (Helsinki), Diego Bruno (Helsinki), Michel Chevalier (Spandau/Hamburg), Minna Henriksson (Helsinki), Kalle Lampela (Rovaniemi), Ivana Momčilović (Brussels/Belgrade), David Muoz (Helsinki), Ilya Orlov (St. Petersburg/Helsinki), Gregoire Rousseau (Helsinki), Jyrki Siukonen (Tampere), Giovanna Esposito Yussif (Helsinki) and Taneli Viitahuhta (Helsinki).

 

Apart from publishing contributions by the renowned and experimental contemporary artists, Rab-Rab Press is also organising discursive platforms for discussing and actualising the lesser known and marginalised avant-garde and conceptual artworks. The latest issue of Rab-Rab Journal, published in two volumes, includes the dossier on Jacques Ranciére with never before published materials of Ranciére, also the interview with him conducted by Rab-Rab. Also, it brings the translations of texts by renowned theoreticians such as Viktor Shklovsky, Roman Jakobson, and Alberto Hijar Serrano. Interviews with experimental musicians such as Tony Conrad and Edie Prevost, and a dossier on the concrete poetry group from Australia, Arf-Arf. The fourth issue also includes the supplement dedicated completely to the work of conceptual art group Art & Language’s New York period with never before published materials.

Previously Rab-Rab Journal have published contributions on topics such as the symbols of fascism, the theory of slogans, the rhetoric of punk, ideologies of artistic research, free jazz, contemporary colonialism, Russian Formalism, void, cacophony, science-fiction, subjectivity of artists, the question of learning and it has included texts by Alexei Yurchak, Susan Kelly, Christine Delphy, Peter Gidal, Darko Suvin, Jyrki Siukonen, Milica Tomic, Dror Feiler, Ben Watson, Mattin, Bruno Besana, Anthony Iles, Alberto Hijar Serrano, Alain Badiou, Bini Adamczak, Margarita Tupitsyn, Ilya Orlov, Igor Chubarov, Kazimir Malevich, Kerstin Schrödinger, John Roberts and many others.

Apart from the journals, Rab-Rab Press has published a book on the political aspect of Russian Futurism in Georgia in the twenties Still Stealing Steel: Historical Materialist Study of Zaum, authored by Sezgin Boynik. Also, the first English translation of Viktor Shklovsky’s experimental children book on cinema Journey to the Land of Movies, originally written in 1926. And the artist-book Work on Paper by Minna Henriksson, narrating with the series of linocuts the colonial relation of Finland to the South African apartheid regime in the seventies.

As a platform for discursive practice in the contemporary art field, Rab-Rab Press is also organising talks and discussions on many aspects of formal and political inquiries in arts. Until now Rab-Rab Press has involved in organising talks of Jacques Ranciere, Rasha Salti, Michael Corris, Ivana Momcilovic, Ben Watson, Clark House Initiative, and Chimurenga Collective in Helsinki.

Rab-Rab Press is distributed worldwide by Motto Distribution and Printed Matter.

PROGRAM:

Rab Rab Press va fi lansată în următoarele luni în trei mari centre urbane din România. Vom reveni cu detalii.

PROGRAM:

Rab Rab Press will be launch during next months in three major urban centers in Romania. More information coming soon.