Minna Henriksson și Sezgin Boynik: Naționalism și artă contemporană
Microrezidență, prezentare publică si seminar
1 August 2017, ora 19:00
2 August 2017, ora 10:00 - 16:00

O discuție întinsă pe două zile cu Sezgin Boynik și Minna Henriksson: o prezentare și o sesiune de dezbatere a unor texte importante despre naționalism.

1 august 2017: ora 19:00 (tbc)

Prezentarea din prima zi începe cu descrierea contextului și conținutului antologiei noastre: Contemporary Art and Nationalism – Critical Reader / Naționalism și Artă Contemporană (publicat în 2007) care este un răspuns la o serie de expoziții despre arta din Balcani în importante instituții de artă europene. De aici vom trece către lucrări mai recente despre naționalism și artă.

Sezgin Boynik își va prezenta opiniile legate de rolul instituțiilor de artă în reproducerea unor ideologii naționaliste obiective și va adresa întrebări cu privire la contradicțiile dintre subiectivitățile artistice și aceste medieri instituționale. Minna Henriksson va prezenta lucrările sale artistice ce au ca subiect reproducerea naționalismului și fascismului în Finlanda. Ea se va concentra pe trei proiecte, unul care are ca subiect simbolul svasticii în Finlanda, altul ce are ca subiect istoria științelor rasiale în țările nordice și un al treilea despre rolul industriașilor hârtiei în sprijinirea mișcărilor de extremă dreaptă.

2 august, 2017: 10:00-16:00 (tbc)

În cea de-a doua zi vom discuta împreună două texte ce abstractizează discuția despre ideologiile naționaliste.

Textele propuse sunt:

Etienne Balibar: “THE NATION FORM: HISTORY AND IDEOLOGY”

Rastko Mocnik: “SUBJECT SUPPOSED TO BELIEVE AND NATION AS A ZERO INSTITUTION”

Minna HENRIKSSON (1976, Oulu) este o artistă vizuală care trăiește în prezent în Helsinki. A studiat artă în Brighton, Helsinki și Malmö. Munca sa are se bazează pe cercetare și include o gama largă de mijloace incluzînd text, desen, linogravură și fotografie. Lucreză deseori colaborativ și dorește să se conecteze cu discuțiile apărute din luptele anti-rasiste, stângiste și feministe. Din 2006, împreună cu Sezgin Boynik a avut o implicare teoretică continuă în privința naționalismului. A co-editat antologia Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice ce s-a concentrat asupra condițiilor de muncă a muncitorilor din artă în Finlanda, Suedi și Estonia. Henriksson este membră a grupului Helsingin Nuorisofestivaali 1962 – Muistityöryhmä, care a produs piesa radio ‘Festival 62’ care examinează mecanisme de a reduce la tăcere. De asemenea, Henriksson este activă în Helsinki in grupul de studiu colectiv Night Schoolers și în asociația artiștilor stîngiști Kiila.

http://minnahenriksson.com/

A two-day discussion with Sezgin Boynik and Minna Henriksson: a presentation and a session discussing some important texts on nationalism.

1st of August, 2017: 19:00

The presentation on the first day starts with introduction of the context and content of our book Contemporary Art and Nationalism – Critical Reader (published in 2007), which is a response to a series of exhibitions on Balkan art in important European art venues. From there we will move on to more recent works on nationalism and art. Sezgin Boynik will present his theses on the role of artistic institutions in reproduction of objective nationalistic ideologies and will open the question regarding the contradictions of artistic subjectivities with these institutional mediations. Minna Henriksson will introduce her artistic work dealing with construction and reproduction of nationalism and fascism in Finland. She will focus on three projects, one dealing with the swastika symbol in Finland, another with the history of race science in the Nordic countries and the third about the role of paper industrialists in supporting right wing movements.

2nd of August, 2017: 10:00-16:00

On the second day we will collectively discuss two texts that are abstracting the discussions on ideologies of nationalism.

The proposed texts are:

Etienne Balibar: “THE NATION FORM: HISTORY AND IDEOLOGY”

Rastko Mocnik: “SUBJECT SUPPOSED TO BELIEVE AND NATION AS A ZERO INSTITUTION”

Minna Henriksson (b. 1976, Oulu) is a visual artist currently living in Helsinki. She has studied art in Brighton, Helsinki and Malmö. Her work is research-based and includes a disparate range of tools including text, drawing, linocut and photography. Her work is often collaborative and aims to relate to discussions arising from anti-racist, leftist and feminist struggles. She has had an ongoing theoretical engagement on nationalism together with Sezgin Boynik since 2006. Henriksson co-edited book Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice focusing on art workers’ labour conditions in Finland, Sweden and Estonia. Henriksson is member of the group Helsingin Nuorisofestivaali 1962 – Muistityöryhmä, which produced radio play ‘Festival 62’ that examines mechanisms of silencing. Also Henriksson is active in Helsinki in collective study group Night Schoolers and leftist artists’ association Kiila.

Comunități Re-imaginate

+ NAȚIUNE ȘI NAȚIONALISM

+ MICRO-NARAȚIUNI

+ ANA SZEL, NORMATIVE, HOTĂRÂRI, DECRETE

+ MINNA HENRIKSSON ȘI SEZGIN BOYNIK – NAȚIONALISM ȘI ARTĂ CONTEMPORANĂ

+ SZABOLCS KISSPÁL, THE RISE OF THE FALLEN FEATHER

+ ANDREAS FOGARASI, VASARELY GO HOME (2011)

+ NEW NATIONALISMS – TOMÁŠ RAFA

Sezgin BOYNIK (1977), trăiește și lucrează în Helsinki. Și-a terminat doctoratul la departamentul de Științe Sociale de la Jyväskylä University pe tema politicilor culturale ale valului negru (Black Wave) dintre 1963 și 1972 din Yugoslavia. A publicat despre relația dintre estetică și politică, punk, naționalism cultural, Situaționism și cinema-ul Iugoslav. A co-editat antologia “Nationalism and Contemporary Art” (împreună cu Minna L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Prishtina, 2007) și este co-autor al volumului “History of Punk and Underground in Turkey, 1978-1999” (with Tolga Guldalli, BAS, Istanbul, 2008). În afară de munca sa academică este activ și ca artist conceptual. Între articolele sale recente amintim “New Collectives” (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), “Cultural Policy of Dusan Makavejev” (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011), “Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art” (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011) “Art of Slogans – in two parts”(TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012), “Social Surrealism: Historical-Materialist Theses on the Mystery of Art” (open space journal, Vienna, 2013), “Marxist-Leninist Roots of Zenitism” (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013), “Counter-Godard: On Makavajev’s Anti-Formalism” (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2015) și “Between Privileges of Unlearning and Formlessness of Anti-Knowing: Ideologies of Artistic Education” (Inca Press, Forms of Education, Seattle, 2016). De asemenea, este autor al cărților de artă “Counter-constructivist Model” (co-autor împreună cuh M.L. Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012), “Still Stealing Steel: Historical-Materialist Study of Zaum” (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014) și “Noise After Babel: Language Unrestrained” (Spector Books, Leipzig, 2015). Este editorul revistei Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art (www.rabrab.fi).

Sezgin Boynik (1977), lives and works in Helsinki. He has completed his Ph.D. in Jyväskylä University Social Science department on the topic of Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia from 1963 to 1972. He has been publishing on punk, relation between aesthetics and politics, on cultural nationalism, Situationist International, and Yugoslavian cinema. Co-edited reader “Nationalism and Contemporary Art” (with Minna L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Prishtina, 2007), and co-authored book on “History of Punk and Underground in Turkey, 1978-1999” (with Tolga Guldalli, BAS, Istanbul, 2008) Apart from scholarly work he is also active as conceptual artist. Recent articles include “New Collectives” (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), “Cultural Policy of Dusan Makavejev” (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011), “Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art” (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011) “Art of Slogans – in two parts”(TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012), “Social Surrealism: Historical-Materialist Theses on the Mystery of Art” (open space journal, Vienna, 2013), “Marxist-Leninist Roots of Zenitism” (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013), “Counter-Godard: On Makavajev’s Anti-Formalism” (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2015) and “Between Privileges of Unlearning and Formlessness of Anti-Knowing: Ideologies of Artistic Education” (Inca Press, Forms of Education, Seattle, 2016). Also he is author of artistic books “Counter-constructivist Model” (co-authored with M.L. Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012),”Still Stealing Steel: Historical-Materialist Study of Zaum” (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014) and “Noise After Babel: Language Unrestrained” (Spector Books, Leipzig, 2015). He is editor of Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art (www.rabrab.fi).