Andrei Timofte, Peretele de calciu al unui mic-burghez, expoziţie, 1 martie – 30 mai 2019, tranzit.ro/ Iasi, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

PERETELE DE CALCIU AL UNUI MIC-BURGHEZ este o intervenție artistică care constă în aplicarea unei tencuieli albe de calciu strălucitor cu granulație mica (colocvial cunoscută drept „calciu”) intr-un spațiu al secției de murală la Facultatea de Artă a UAGE Iași precum și în spațiul de proiecte al tranzit.ro/ Iași. Cele două instituții de artă sunt considerate de artistul Andrei Timofte ca fiind reprezentative pentru scena de artă contemporană şi pentru producţia de discurs aflate la intersecția dintre interesele globale si cele locale. Lucrarea reproduce decorațiile de interior ale unor clădiri publice din spațiul românesc dar și ale multor apartamente din timpul socialismului când, odată cu dezvoltarea urbanismului, această tehnică de decorare și armare a pereților devenise extrem de populară.

„Intervenția îmbină materialitatea specifică practicilor de amenajări de interior și căderea în desuetudine a unor practici de artă murală înrudite precum producția de mozaicuri la scară mare, decorația modulară, design-ul de factură Bauhaus ș.a.m.d.. Majoritatea acestor tehnici au fost promovate în spatiul local de către practicieni membri ai unor instituții publice precum Uniunea Artiștilor Plastici și susținute educațional pe termen lung de către departamentul de Artă Murală al Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională „George Enescu”, Iași.” (Andrei Timofte)

PERETELE DE CALCIU AL UNUI MIC-BURGHEZ (THE CEMENT PLASTER FINISH WALL OF A PETIT BOURGEOIS) is an artistic intervention consisting in the application of a white, glittery, small-grain cement plaster finish (known in Romanian in familiar terms as “calciu”) in a room belonging to the mural art department of the Faculty of Art at UAGE Iași, as well as in the project space of tranzit.ro/ Iași. The artist, Andrei Timofte, believes that the two art institutions are representative for the contemporary art scene, as well as for the production of discourse at the intersection between global and local interests. The work reproduces the interior decorations found in public buildings from the Romanian space, as well as in many apartments during socialist times when, together with the development of urbanisation, this wall decoration and strengthening technique became extremely popular.
“The intervention combines the materiality specific to the interior decoration practices with the obsolescence of certain related practices of mural art such as the production of large-scale mosaics, modular decoration, Bauhaus type design etc.. Most of these techniques have been promoted in the local space by practitioners who belonged to public institutions such as the Artists’ Union, and supported in the long term in education by the Mural Art department of the Faculty of Art at the “George Enescu” National University in Iași.” (Andrei Timofte)

Andrei Timofte (n. 1988, București) este un artist care trăiește și lucrează ca designer freelance în Iași, România. În prezent, este doctorand în arte vizuale la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, unde desfășoară o teză teoretică și un proiect de cercetare artistică. Începând cu 2010, este membru activ al grupului artistic SATellite, împreună cu Delia Bulgaru și Alex Tărnăuceanu. Practica sa personală combină vise, experiențe personale „marcante” și fantezii futuriste în vederea traducerii realității într-o reprezentare vizuală hibridă, negociată prin acceptare empatică. Prin aportul unor medii diverse, este interesat de suprapunerea dintre producția culturală și politici ale spațiului local pentru a influența sfera publică urbană sau spații rurale, ce sunt vizitate și revizitate pe perioade mai lungi. Este preocupat de metode prin care design-ul și branding-ul cultural afectează viața zilnică și pot fi utilizate ca practici constructive către emanciparea umană.

Andrei Timofte (born 1988, Bucharest) lives and works as an artist and freelance designer in Iasi, Romania. Currently, he is studying for a Ph.D. in visual arts, at the “Faculty of Fine Arts and Design”, University of Arts “George Enescu”, Iasi. Since 2010 he has been an active member of the SATellite group (Social Artistic Tendency) together with Delia Bulgaru and Alex Tarnauceanu. His artistic practice combines dreams, past ‘marking’ experiences and futuristic fantasies in order to translate into a hybrid representation of multiple reality negotiated through emphatic acceptance. Through various mediums, he is interested in the overlap between cultural production and local space policies and its capacity to influence the urban public sphere or rural areas that are visited and revised over longer periods. He is concerned with ways in which cultural design and branding affect daily life and can be used as constructive practices for human emancipation.