Dan ACOSTIOAEI, Mări sub pustiuri, video/HD, color, sunet, durată 9’53”, 2016

Utilizând o narațiune ce se desfășoară pe mai multe planuri și suprapune amintiri personale cu analiza geopolitică, instalația fotografică și video Mări sub pustiuri propune o articulare a unei cunoașteri afective în raport cu moștenirea socialistă. Relațiile personale și politice se întrepătrund pe un fundal cultural și ideologic dens, care combină temporalități multiple. Punctul de plecare al lucrării constă în documente, imagini și urme materiale lăsate de tatăl meu în perioada în care era detașat ca inginer constructor în Siria între 1975 și 1978 și în Irak între 1981 și 1983. Proiectul explorează în același timp comerțul socialist cu țări din Orientul Mijlociu în perioada regimului Ceaușescu analizat ca alternativă față de relațiile Est-Vest actuale. Imaginile evocă și contrastează implicit cu migrația forței de muncă spre occident de după 1989 și cu recentul val de refugiați sirieni căutând azil în Europa.

Privitorul este invitat să reconstituie o posibilă narațiune personală și politică din fragmentele avute la îndemână, conținând îndeosebi istorisiri personale, schimburi comunicaționale, hărți, instantanee turistice și materiale fotografice impersonale precum cărţi poștale.

Filmul ce însoţeşte instalația începe cu un citat din nuvela “Mări sub pustiuri” a lui Dumitru Radu Popescu:

“Degeaba încerca el să-i spună că Sahara e o regiune doar părăsită de om, pentru o vreme, că toate pustiurile sunt neadevărate, că apa există în orice parte a pământului, ca și viața, și nu poate nimeni s-o facă să sece. Sahara fusese probabil, odată, pustiită, din cine știe ce cauză, și rămăsese așa. Dar apa exista, și el chiar citise undeva că există uriașe mări de apă sub pustiuri. Numai omul trebuie să le miște, să scoată la suprafață aceasta bogăție ascunsă…”

Employing a multi-layered narrative which superposes personal memories and geopolitical analysis, the photographic and video installation Mări sub pustiuri (Seas under Desert) proposes an articulation of a affective knowledge in relation to the socialist legacy. The personal and political ties interlace against a thick cultural and ideological background, that combines multiple temporalities. The starting point of the work consists of documents, images and material traces left by my father while being detached as a construction engineer in Syria from 1975 to 1978 and in Iraq from 1981 to 1983. This artwork explores at the same time the socialist trade with countries from the Middle East during Ceaușescu’s regime analyzed as an alternative to the current East-West relations. The images implicitly evoke and contrast with the migration of labour towards the West after 1989 and with the recent wave of Syrian refugees seeking asylum in Europe.

The viewer is invited to reconstruct a possible political and personal narrative from the fragments at hand, comprising mostly personal histories, communicational exchanges, maps, touristic snapshots and impersonal photographic materials such as postcards.

The film that accompanies the installation begins with an excerpt from Dumitru Radu Popescu’s short story “Mări sub pustiuri” (Seas under Desert):

“He would try in vain to explain her that Sahara was a region that had been just temporarily deserted by humans, that no wasteland is real, that water exists everywhere on earth, like life, and that nobody can make it run dry. Sahara had been devastated at some point, for some unknown reason, and had remained desolate. But the water was there, and he had even read somewhere that there were huge seas under the deserts. It’s just that man needs to move them, to get this treasure out to the surface…”

Dan Acostioaei (n. 1974) trăiește și lucrează la Iași. Este artist vizual și cadru didactic la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi. Lucrările sale se concentrează asupra modelelor identitare ale societății românești în tranziție și asupra granițelor ideologice dintre sfera economică și condițiile producției artistice în fostul bloc estic. Proiectele sale artistice au fost expuse în expoziții precum „În vremuri de speranță și neliniște”, MNAC București (2015), „Laughter and Forgetting”, Festivalul de artă Bucharest Art Week, București (2015); „Few Were Happy with their Condition: Video and Photography in Romania”, Motorenhalle, Dresda, Germania (2015); „Between Democracies 1989-2014 – Remembering, narrating and reimagining the past in Eastern & Central Europe and South Africa„, Johannesburg, Constitution Hill, Africa de Sud (2015); MPRA The School of Kyiv, Bienala de la Kiev (2015), „One Sixth of the Earth – Ecologies of Image”, MUSAC, Leon (2012), „Transitland: videoart in Central and Eastern Europe 1989-2009”, Reina Sofia, Madrid (2010), „Illuminations”, Level 2 Gallery, Tate Modern, Londra (2007).

Dan ACOSTIOAEI (born 1974) lives and works in Iaşi, Romania. He is a visual artist and he holds a teaching position at University of Arts ”George Enescu” in Iaşi. Acostioaei’s works focus on the identity models of the Romanian society in transition and on the ideological boundaries between the economic sphere and the conditions of artistic production within former Eastern Bloc. His projects were exhibited in exhibitions such as  „În vremuri de speranță și neliniște”, MNAC București (2015), „Laughter and Forgetting”, Bucharest Art Week, București (2015); „Few Were Happy with their Condition: Video and Photography in Romania”, Motorenhalle, Dresda, Germania (2015); “Between Democracies 1989-2014 – Remembering, narrating and reimagining the past in Eastern & Central Europe and South Africa”, Johannesburg, Constitution Hill, Africa de Sud (2015); MPRA The School of Kyiv, Kiev Biennial (2015), One Sixth of the Earth – Ecologies of Image, MUSAC, Leon, Spain (2012), Transitland: videoart in Central and Eastern Europe 1989-2009, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain (2010), Illuminations, Level 2 Gallery, Tate Modern, London, U.K. (2007).