Drepturi / Rights
Expoziție de grup cu Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us

1 aprilie - 15 iunie 2018

TRANZIT.RO/ IAŞI
AL. LĂPUŞNEANU STREET, NO. 7-9, IAȘI

Expoziția Drepturi /Rights reunește trei lucrări de artă contemporană ale artistei Cristina David și artiștilor Valentin Cernat & Mihai Șovăială și Vladimir Us. Prin recontextualizarea și re-punerea în circuit a unor lucrări de artă realizate de aceștia acum mai mult timp și în contexte radical diferite de cel actual, expoziția de față propune o metodologie nouă de chestionare a pozițiilor ideologice asumate de autori în raport cu scopul acțiunii lor în sfera publică. Drepturi /Rights urmărește inițierea unui moment de reflecție nou, moment încurajat și prin participarea artiștilor participanți la seminarul omonim coordonat de artista și curatoarea Noa Treister și realizat alături de alți artiști, activiști sau lucrători culturali.

“Seminarul va aborda înțelegerea continentală a conceptului de drepturi care reflectă de asemenea înțelegerea structurii societății ca ansamblu de indivizi, deținători ai liberului arbitru sau ca interacțiune a relațiilor sociale. Vom avea în vedere dialectica dintre necesitate (de exemplu condițiile sociale, fizice și modalitatea în care acestea sunt percepute de individ) şi normele sociale și libertățile ca reprezentare a individului în societatea politică. Seminarul va dezbate care sunt condițiile necesare pentru a implementa aceste drepturi din punctul de vedere al relației dintre individ și stat și viceversa, cum se formează grupurile și ce înseamnă lupta în contextul Drepturilor.” (Noa Treister)

Curatoriat de Livia Pancu şi Florin Bobu

DREPTURI / RIGHTS
Group exhibition with Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us

1 April – 15 June 2018

tranzit.ro/ Iaşi
Al. Lăpuşneanu Street, No. 7-9, Iași

 

Drepturi / Rights exhibition brings together three works of contemporary art by Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Şovăială and Vladimir Us. By re-contextualizing and re-circulating works of art made a long time ago and in radically different contexts, the present exhibition proposes a new methodology of questioning the ideological positions assumed by the authors in relation to the purpose of their action in the public sphere. Drepturi / Rights aims at initiating a new moment of reflection, a moment that is encouraged also by the participation of the invited artists at the seminar with the same name coordinated by the artist and curator Noa Treister and made with other artists, activists or cultural workers.

”The seminar will engage with the continental understanding of the concept of rights which reflects also the understanding of a structure of society as an assemblage of individuals, owners of their free will or as an interaction of social relations. It will consider the dialectics between on the one hand, necessity i.e. the physical and social conditions and the way they are perceived by the individual or social norms and freedom as the representation of the individual in political society. The workshop will debate what are the necessary conditions to impellent these rights in terms of the relation of individuals and the state and vice versa, how do groups come together and what does struggle mean in the context of rights.” (Noa Treister)

Curated by Livia Pancu and Florin Bobu

Valentin Cernat & Mihai Șovăială, "4m3" (2017)

Cartea „4m3″ reprezintă unul dintre primele rezultate ale proiectului dezvoltat pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Din urma cercetărilor de teren, dar și din diverse memorii scrise, am aflat că un prizonier avea o norma zilnică de patru metri cubi săpați. Interesați fiind de cele două lumi încrucișate am decis să executăm norma unui prizonier spre sfârșitul perioadei noastre de documentare pe malul drept al Canalului Dunării, între Medgidia și Agigea ca o formă de însușire a situațiilor trecute. Decizia luată a avut drept punct de plecare fotografia. Documentarea acțiunii prin utilizarea fotografiilor a fost o formă de a aduce memoria într-o reprezentare grafică. Deși păstrăm estetica imaginilor din anii ’60, care probabil amintesc de „Self Burial”, Keith Arnatt, seria fotografică „4m3″ vorbeste în primul rând despre acțiuni imaginate, goluri ale timpului prezent.

Short Presentation of the book ”4m3”
The book ”4m3” represents one of the first results of our work on the Danube-Black Sea Canal. Throughout the research, both on the field and in libraries, we found out that the norm of digging for a prisoner was four cubic meters per day. At the end of our work on this terrain of the right bank of the Danube Canal between Medgidia and Agigea, as a form of appropriation of the past situations and triggered by two clenching worlds, we decided to dig this norm in a day. It was a decision we took as photographers. Documenting the action using photo images was a form of bringing the memory into its graphic representation. Although it wears the esthetics of the 60s image making which probably reminds of Keith Arnatts Self Burial, the ”4m3” documentary photographic series talk more about imagined acts, and gaps, holes of the present time.

Vladimir Us, "Bjornhovda 36“ (2012)
cutie poștală / documentație foto

Lucrarea a fost produsă în cadrul proiectului internațional ART LINE organizat de Muzeul de artă Contemporană din Kalmar (Suedia) și constă într-o căsuță poștală cu numele Viorel Adrian Oana imprimate pe ea. Cei trei sunt gastarbeiteri (muncitori români aflați la muncă în Suedia) ce petrec șase-șapte luni pe an la munci sezoniere în Suedia, pe insula Olands. Acolo ei muncesc la câmp, îl pregătesc pentru semănat, îl afânează, cultiva căpșuni și praz, aduna recolta, iar când este nevoie participa și la alte munci agricole sau ajuta la gospodărie. Acceptând sa muncească pentru o plata mai mica, însa mult mai buna decât cea oferita în România pentru același tip de munca, ei asigura succesul economic al agriculturii suedeze. (…) Majoritatea trăiește în locuințe adaptate sau în rulote, câte doi sau patru în camera, fără posibilități reale de a-și amenaja un loc mai confortabil, și în cele din urma ei toți se vad reveniți cu traiul în țara lor, unde-i așteaptă copiii, soțiile și prietenele.

Cutia poștală a fost instalată cu permisiunea lui Jorgen Gottfridsson, proprietarul fermei aflate pe adresa: Björnhovdagatan 36 în Färjestaden și are următoarea adresă poștală pentru corespondență:

Viorel Adrian Oana
Björnhovdagatan 36
38635
Färjestaden
Sweden

The work was produced in the framework of the ART LINE international project organized by the Museum of Contemporary Art in Kalmar (Sweden) and consists of a mailbox having the names Viorel Adrian Oana printed on it. The three are gastarbeiters (Romanian workers working in Sweden) who spend six to seven months a year on seasonal work in Sweden on Olands Island.

There they work in the field, prepare it for sowing, nourish it, grow strawberries and leeks, harvest, and when needed, participate in other agricultural work or help the household. Accepting to work for a smaller payment, but much better than that offered in Romania for the same type of work, they ensure the economic success of Swedish agriculture. (…) Most live in adapted homes or in caravans, two or four in the room, without real possibilities to arrange a more comfortable place, and eventually they all see themselves returning in their country, where their children, wives and friends are waiting for.

The mailbox was installed with the permission of Jorgen Gottfridsson, owner of the farm at 36 Björnhovdagatan in Färjestaden, and has the following postal address for correspondence:

Viorel Adrian Oana
Björnhovdagatan 36
38635
Färjestaden
Sweden

Cristina David, De ce să ne lăsăm unghiile şi părul să crească? , animaţie, color, sunet, durata: 3 min. 31 sec., 2004
Cristina David, Un fel de ficţiune, video, color, sunet, durata: 4 min. 45 sec., 2004
Cristina David, Zina, video, color, sunet, durata: 2 min. 9 sec., 2004
Cristina David, Fără titlu, video, color, sunet, durata: 2 min. 48 sec., 2004

“În 2004, când am absolvit secția Foto-video & procesare computerizată a imaginii a Universității Naționale de Artă din București, fiecare student trebuia să pregătească câte o lucrare sau o serie de lucrări de artă pentru expoziția de licență, ele fiind apoi evaluate pe rând de către o comisie formată din profesori ai instituției. Aceste 4 videouri au fost contribuția mea la aceasta expoziție.

Deși în total durata întregii serii este de aproximativ 13 minute, am avut surpriza ca după primele 30 de secunde din primul film (Un fel de fictiune) unul dintre evaluatori să părăsească galeria spunând că el nu e in stare să urmăreasca așa ceva, că e obosit de “hărmalaia” din film, pentru că are vecini la fel, cu care e în conflict de mulți ani. Dar că “de la mine ai 10, că știu că ești fată talentată”.

Am înscris apoi filmele la mai multe festivaluri iar Un fel de fictiune, a fost singurul care a avut succes, a fost selectat în aproape toate. Nu am putut merge la niciunul dintre festivaluri, trimiteam doar DVD. În primavara lui 2006 am primit un premiu consistent din partea Uniunii artiștilor norvegieni datorită acestui film. O curatoare care fusese în comisia de jurizare a acestui premiu mi-a scris să-mi ceara filmul pentru un eveniment de proiecții video, program paralel la Momentum – Bienala nordică de artă contemporană. Privind retrospective, (am recitit conversația de pe mail de curând), această curatoare a avut de la bun început o atitudine arogantă și nepoliticoasă fața de mine. Printre altele, mi-a cerut să mai scurtez filmul sau să îi schimb finalul, pentru că îl considera prea zgomotos. Am refuzat și a trebuit să se conformeze, a păstrat forma originală a filmului. Deși am întrebat-o de câteva ori care este tema programului organizat de ea, a evitat întotdeauna răspunsul. N-am primit nici un onorariu, nici un mail cu vreo prezentare a evenimentului. După ce am trimis DVD-ul cu filmul, n-am mai primit răspunsuri la mailuri.

Într-o zi însă a prezentat la Academia de artă din Bergen unde eram studentă programul organizat de ea, unde era inclus și filmul meu. Așa am aflat că programul se numea Regarding others (Privind pe alții) și împreună cu Un fel de ficțiune erau doar filme în care erau arătați oameni în cele mai precare poziții din societate sau oameni cu dizabilități fizice sau psihice, toți în ipostaze deloc favorabile demnității lor. În acel moment m-am înfuriat, m-am speriat și am confruntat-o pe curatoare, care și-a păstrat aceiași atitudine arogantă. Nu întelegea de ce nu îi sunt recunoscătoare că mi-a proiectat o lucrare.

De atunci mi-am dat seama că e foarte important contextul în care o lucrare este arătată. De asemenea, am înțeles cât de mare este responsabilitatea mea față de imaginea oamenilor pe care aleg să îi includ în lucrările mele.

Din acel moment am hotărât să nu mai arat niciunul dintre cele 4 filme în public. Le-am mai arătat de câteva ori de pe ecranul calculatorului meu câtorva oameni, întotdeauna explicând contextul în care au fost produse, sau mai degrabă motivul care m-a făcut să îi filmez pe prietenii mei. După dușul cu apă rece al momentului Regarding Others, am început să-mi fac mea culpa, gândindu-mă că involuntar am exploatat cu egoism imaginile celor care apar în cele 4 filme.” (Cristina David, 2018)

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII

+ DREPTURI / RIGHTS (EXPOZIŢIE DE GRUP)

+ PRIVILEGII ŞI IDENTITĂŢI: DREPTURI ŞI PROPRIETATE (SEMINARE)

+ NOA TREISTER: THE POSSIBILITY OF READING

+ OVIDIU GHERASIM PROCA: MITUL POLITIC AL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. DE CE ESTE ATÂT DE DĂUNĂTOR?

+ PROPRIETATE / PROPERTY (EXPOZIȚIE DE GRUP)

+ JENS HAANING

Lista lucrărilor:

Cristina David, “De ce să ne lăsăm unghiile şi părul să crească?” , animaţie, color, sunet, durata: 3 min. 31 sec., 2004; “Un fel de ficţiune”, video, color, sunet, durata: 4 min. 45 sec., 2004; “Zina”, video, color, sunet, durata: 2 min. 9 sec., 2004; “Fără titlu”, video, color, sunet, durata: 2 min. 48 sec., 2004

Vladimir Us, “Bjornhovda 36“, cutie poștală / documentație foto, 2012

Valentin Cernat & Mihai Șovăială, “4m3”, instalație și publicație, 2017

Mihai Șovăială s-a născut în 1993 în Brașov, România iar momentan lucrează și trăiește în Leipzig, Germania. A obtinut un BFA în fotografie la Universitatea Națională de Arte din București iar în prezent studiază fotografie la Hochschule für Grafik und Buchkunst în cadrul programului Meisterschüler. Activitatea sa este adesea angajată în fotografie, arhive și cărți. Lucrările sale recente au fost incluse în 4m3 la Alert Studio, București; în FOUND&LOST la Float Gallery, Atena; în 20 la Galeria Mobius, București și în RAUMKONZEPTE la FotoGalerie, Viena.

Valentin Cernat (n. București, 1988) este un artist și student în ciclul de studii masterale al Royal Academy of Fine Arts Antwerp. El este licențiat mai întâi în Economia Mediului la Academia de Studii Economice București și apoi în Fotografie și Imagine Dinamică la Universitatea de Arte București.
Ulterior, interesul său s-a dezvoltat pe diverse paliere cum ar fi performance-ul și instalațiile, sculptura sau intervenții în spațiul public. Cernat explorează în lucrările sale noțiunile de interdependență a domeniilor spațiale și sociale, formarea reciprocă a centrelor și a periferiilor, spațiul public, memorie și
identitate. Totodată, el lucrează cu sunet și field recordings, interes care a devenit parte integrantă a practicii sale. Valentin Cernat prezintă emisiunea de radio “Index” la Radio Centraal din Antwerp.

Mihai Șovăială was born in 1993 in Brașov, Romania and is currently based in Leipzig, Germany. He received a BFA in photography at the National University of Arts in Bucharest, and at the moment he is studying photography at Hochschule für Grafik und Buchkunst in within the Meisterschüler program. His work is often engaged with photography, archives and books. His recent works has been included in 4m3 at Alert Studio, Bucharest; in FOUND&LOST at Float Gallery, Athens; in 20 at Mobius Gallery, Bucharest and in RAUMKONZEPTE at FotoGalerie, Wien.

Valentin Cernat (b. Bucharest, 1988) is an artist and master student of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. He obtained two bachelor degrees, one in Environmental Economics from Bucharest Academy of Economic Studies and one in Photography and Moving Image from the National University of Fine Arts Bucharest.
Afterwards, his artistic interest emerged on different layers, such as performance and installations, sculpture or interventions in the public space. Cernat is exploring in his works the notions of the interrelation of spatial and social domains, center and periphery mutual forming, public space and identity. Withal, he works with sound art and field recordings, which became an integral part of his practice. Valentin Cernat is also having the radio show ‘Index’ at Radio Centraal in Antwerp.

Vladimir US (1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad.

Prin intermediul lucrărilor și proiectelor sale curatoriale ce pun în față ideea unui oraș inclusiv și a unui mediu urban accesibil pentru toți, el are ca scop să crească accesul la cultură pentru grupurile slab vizibile și marginalizate și să promoveze justiția spațială, folosind și/sau reconfigurând spațiile publice existente, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău.

Us observă și documentează diverse procese de transformare radicală ce s-au produs pe parcursul ultimelor trei decenii, după căderea socialismului în Moldova, iar prin intervențiile sale artistice (realizând instalații în spațiul public, fotografiind și uneori pictând) el face vizibil modul în care mediul nostru de trai este sculptat de diverși actori și forțe în prezent, astfel provocând la o nouă înțelegere a noțiunii de spațiu public în contextul Chișinăului și altor orașe post-sovietice/socialiste din regiune.

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade.

Through his artistic and curatorial work that puts forward the idea of an inclusive city and accessible urban environment for all, he aims to increase the access to culture for often invisible and marginalized groups and achieve spatial justice, making use and repurposing the existing public spaces, along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

He is rather interested to observe and document various processes of radical transformation that occurred during the last three decades, after the fall of Socialism in Moldova, while through his artistic interventions (creating installations in public spaces and by making use of photography, and sometime painting), he is making visible the way our living environment is being shaped by various actors and forces today, thus calling for a different reading of the notion of public space in the context of Chisinau and other post-Soviet/socialist cities in the region.

Cristina DAVID, artist vizual, locuiesc și lucrez cel mai des în București. Am urmat cursurile Facultății de matematică timp de doi ani, apoi am absolvit Facultatea de arte vizuale din cadrul Universității naționale de artă din București. În 2007 am absolvit programul de masterat al Academiei de artă din Bergen, Norvegia. Lucrările mele au fost arătate în diferite spații de expunere și în cadrul anumitor evenimente de artă contemporană, precum: Muzeul național de artă contemporană (București), Video Art Biennial (Tel- Aviv), Shedhalle (Zurich), Kunsthalle Leipzig, Montehermoso Art Space (Vitoria- Spania), Futura Gallery (Praga), Manifesta8- Contemporary Art Biennial (Spania), The Performance Art Institute (PAI) (San Francisco), Kiasma, Museum of Contemporary Art of Finland (Helsinki), Rotor gallery (Graz), tranzit.org/ Iasi, Motorhalle (Dreseden), Alberto Torri gallery (Milano), galeria Ivan (București) și altele. Am colaborat cu diferiți curatori, printre care: Michal Novotny, Jaro Varga, Livia Pancu, Hedwig Saxenhuber/ Georg Schollhammer, Verena Gamper, Alina Serban, Franciska Zolyom , Bojana Pejic, Patrycja Rylko, Vit Havranek.