MINNA HENRIKSSON, JENS HAANING, HARUN FAROCKI, MARIUS BABIAS, SEZGIN BOYNIK

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpuşneanu, 7-9, Iași

Proiectul TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST  exersează capacitatea artei contemporane de a oferi moduri de înțelegere profunde ale prezentului social în strânsă legătură cu memoria locală și agenda artistică globală.

În condițiile în care numeroase instituții centrale și locale din România se concentrează asupra simbolisticii naționale, în apropierea centenarului statului român, nevoia unei abordări reflexive, transnaționale și pluridisciplinare, a imaginarului comunitar național este o certitudine. Inițiative preexistente ale unor astfel de  proiecte internaționale confirmă acest interes și oferă un cadru de co-acțiune culturală în favoarea valorizării transdisciplinare a practicii artistice. Cu atât mai mult în Iași, într-un context local care nu pare să aibă resursele necesare pentru a produce o astfel de abordare, capabilă să evite răspunsurile facile la întrebări majore.

TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST propune o serie de intervenții culturale care examinează critic transformările sferei publice şi a politicilor memoriei în relație cu caracterul hegemonic al discursurilor capitalismului astăzi prin utilizarea unor mijloace de producție culturală dintre cele mai diverse: expoziții și proiecții de film (Harun Farocki), cercetarea artistică (Minna Henriksson şi Jens Haaning), prezentarea publică și investigația teoretică (Marius Babias şi Sezgin Boznik).  

Proiect de Livia Pancu și Florin Bobu

DanishArtsFound_LOGO_CMYK

TRECUT INCOMOD

+ HARUN FAROCKI – BETWEEN TWO WARS

+ RAB RAB PRESS

+ MINNA HENRIKSSON – MONUMENTE ANTI-FASCISTE DIN IASI

+ SEZGIN BOYNIK – THEORY OF IMAGE IN VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION

+ JENS HAANING

Program:

28 decembrie 2018, ora 19:00, Cineclub Film Menu: Proiecție de film, Harun Farocki „Gefängnisbilder” (Imagini din închisoare), 2001 – tranzit.ro/ Iaşi, strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9. Proiecția filmului va fi urmată de o discuție moderată de Lucia Chicoș și Emil C. Vasilache , redactori Film Menu.

21 noiembrie 2018, ora 19:00, Prezentare Jens Haaning, în colaborare cu Colectiv A din Cluj, Fabrica de Pensule, Henri Barbusse 59-61, 400616, Cluj-Napoca

10 noiembrie 2018, ora 18:00, Prezentare, Sezgin Boynik „Theory of Image in Videograms of a Revolution” (Teoria imaginii în Videogramele unei Revoluții) – în colaborare cu tranzit.ro / Iaşi, str. Al. Lăpuşneanu, nr.7-9

7 noiembrie 2018, ora 18:00, Prezentare şi lansare de carte, Sezgin Boynik „Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language” (Arc verbal spiralat: dispozitive ale limbajului lui Lenin) – în colaborare cu ODD  la Oranjeria tranzit.ro/ Bucureşti, strada Gazelei, nr. 44

31 octombrie 2018, ora 18:30, Proiecție de film, Harun Farocki „Zwischen zwei Kriegen (Between two wars)” (Între două războaie), 01:21:30, 1978 – Centrul Cultural German Iaşi, strada Lascar Catargi, nr. 38

24 octombrie 2018, ora 12:00, Proiecție de film, Harun Farocki, Andrei Ujică „Videogramme einer Revolution” (Videogramele unei revoluții), 01:46:54, 1992 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Filozofie şi Ştiinte Social-Politice, Sala P9

Septembrie -Decembrie 2018: Expoziție Harun Farocki Between Two Wars / Între Două Războaie,  Harun Farocki, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

7 septembrie 2018, ora 19:00: Marius Babias, Prezentare despre lucrările lui Harun Farocki, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

Proiectul TRECUT INCOMOD  este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), Centrul Cultural German Iași  și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

MINNA HENRIKSSON, JENS HAANING, HARUN FAROCKI, MARIUS BABIAS, SEZGIN BOYNIK

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Al. Lăpuşneanu street, no. 7-9, Iași

TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST exerts the ability of contemporary art to offer deep understanding of the social present in close connection with local memory and the global artistic agenda.
In the conditions in which many central and local institutions in Romania focus on national symbolism, close to the centenary of the Romanian state, the need for a reflexive, transnational and multidisciplinary approach to the national community imagination is a certainty. Existing initiatives of such international projects confirm this interest and provide a framework for cultural co-action in favor of the transdisciplinary valorisation of artistic practice. All the more so in Iasi, in a local context that does not seem to have the resources to produce such an approach, able to avoid easy answers to major questions.

PAST INCOMOD / INCONVENIENT PAST proposes a series of cultural interventions that critically examine the transformations of the public sphere and memory policies in relation to the hegemonic character of capitalist discourses today by using various cultural production means: exhibitions and film screenings (Harun Farocki ), artistic research (Minna Henriksson and Jens Haaning), public presentation and theoretical investigation (Marius Babias and Sezgin Boznik).

Project by Livia Pancu and Florin Bobu

TRECUT INCOMOD/ INCONVENIENT PAST project is organized by 1 + 1 in collaboration with tranzit.ro/ Iasi, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), German Cultural Center Iasi and is co-financed by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund (AFCN). AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Livia PANCU trăiește și lucrează în Iași. Din 2012 este co-director al tranzit.ro, parte a tranzit.org. A absolvit programul Curating Contemporary Art al Royal College of Art, Londra și în prezent curatoriază programul tranzit.ro/ Iasi (2012 – ). Cele câteva texte pe care le-a scris au apărut în The Long April Magazine (No.1) – Situl Vertical, publicat de către E-cart, Almost Institution în Self-Organised Subjects, editori:  Stine Hebert şi Anne Szefer Karlsen (2013) şi Killing an Institution, în Context in Flux: Methodological Tools for Cultural Institutions in a Changing Cultural Landscape, eds. Pernila Glasser și Maria Andersson, The Swedish Exhibition Agency/Riksutställningar (2014).

Florin Bobu este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. Recent a participat la programul CuratorLab 2016-2017 din cadrul Konstfack, Stockholm unde a curatoriat proiectul lui Nebojša Milikić, A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below la Muzeul de Istorie al Suediei, Stockholm.