Participanți: Dan Acostioaei, Dana Andrei, Cristina Bogdan, Lucia Chicos, Marius Alexandru Dan, Minna Henriksson, Mriganka Madhukaillya, Manuel Mireanu, Nebojša Milikić, Ovidiu Pop, Florin Poenaru, Sorin Popescu, Emil Vasilache, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpuşneanu, 7-9, Iași

“Clasa Culturală” este un proiect cultural transdisciplinar care are la bază ideea că analiza poziționărilor ideologice și politice ale diverșilor “agenți” culturali permite o înțelegere mai profundă a rolului și funcției culturii și a artei contemporane.

Atelierul Autobiografii Politice desfășurat la Iași, în perioada 15 – 18 iulie 2019, în care sunt construite și analizate biografiile politice ale participanților din scena regională este condus de către lucrătorul cultural și artistul Nebojša Milikić din Belgrad. Acesta este urmat de o întâlnire cu caracter semi-public în care sunt analizate unele dintre producțiile culturale ale artiștilor internaționali Anri Sala si Tania Bruguera din perspectiva biografiilor lor politice.

Clasa Culturală mai include o expoziție solo a artistului Andrei Timofte, Artist, cumpăr apartament în acest bloc si o expozitie a artistei internaționale Minna Henriksson care va prezenta rezultatele cercetării sale din ultimii doi ani asupra monumentelor anti-fasciste din Iași.

Titlul proiectului este preluat din cartea Marthei Rosler: Culture Class.

Participants: Dan Acostioaei, Dana Andrei, Cristina Bogdan, Lucia Chicos, Marius Alexandru Dan, Minna Henriksson, Mriganka Madhukaillya, Manuel Mireanu, Nebojsa Milikić, Ovidiu Pop, Florin Poenaru, Sorin Popescu, Emil Vasilache, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Al. Lăpuşneanu street, no. 7-9, Iași

The Cultural Class is a transdisciplinary cultural project based on the idea that the analysis of the ideological and political positions of the various cultural “agents” can allow a deeper understanding of the role and function of culture and of contemporary art.

The Political Autobiographies workshop, held in Iaşi between the 15th and the 18th of July 2019, in which the political biographies of participants from the regional scene are being constructed and analyzed, is conducted by Belgrade’s cultural worker and artist Nebojša Milikić. This is followed by a semi-public meeting in which some of the cultural productions of international artists Anri Sala and Tania Bruguera are analyzed from the perspective of their political biographies.

The Cultural Class project also features an exhibition by Andrei Timofte, Artist, cumpăr apartament în acest bloc (Artist, I am buying an apartment in this block of flats) and one exhibition by international artist Minna Henricksson that will include the results of a two-year research on the anti-fascist monuments in Iasi.

Project by Livia Pancu and Florin Bobu

CLASA CULTURALĂ

+NEBOJŠA MILIKIĆ: THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANZITION

+ANDREI TIMOFTE: ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC!

+MINNA HENRIKSSON: IASI X-RAY

Program:

11 iulie 2019: The Political (Auto)biography Cultural Worker in Tranzition / (Auto)biografia politică a unui lucrător cultural în tranziție, prezentare cu Nebojsa Milikic, ODD Theory #21, str. Mântuleasa, nr. 4, Bucuresti

15-18 iulie 2019: Autobiografii Politice, atelier coordonat de Nebojsa Milikic

18-19 iulie 2019: Clasa culturală, seminar coordonat de Livia Pancu & Florin Bobu

28 Octombrie – 2 Noiembrie 2019: Artist, cumpăr apartament în acest bloc, expoziție de Andrei Timofte, Iași

5 Noiembrie 2019, 19:00 Iași X-Ray, expoziție de Minna Henriksson, Iași

Proiectul CLASA CULTURALĂ este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

odd