Harun Farocki, „Între două războaie” (Between two wars)
Expoziţie
7.09.2018 – 31.12.2018

Marius Babias
Prezentare despre lucrările lui Harun Farocki
7.09.2018, ora 19:00

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 7-9

Harun Farocki (1944-2014) este unul dintre cei mai influenţi cineaşti germani contemporani  care a fost preocupat să analizeze mecanismele de manifestare și propagare a capitalismului. “Majoritatea filmelor lui Farocki sunt exerciții analitice ale situațiilor economice și politice care ne condiționează percepția. Lucrările sale, în marea lor parte, se ocupă cu statutul imaginii și de modul în care  înțelegem adevărul prin intermediul imaginilor. Farocki, așa cum este deseori descris de cercetători, are drept scop utilizarea lucrărilor ca instrument al cercetării. Filmele sale, ca multe alte filme experimentale, sunt dispozitive euristice de penetrare a porilor adânci ai problemelor sociale.” (Sezgin Boynik)

Expoziţia “Între două războaie/Between two wars” ia titlul lucrării omonime a lui Harun Farocki şi permite publicului din Iaşi o trecere în revistă, cronologică, a șase lucrări cinematografice ale lui Harun Farocki din colecţia n.b.k. Video-Forum, începand cu Nicht löschbares Feuer (1969), Zwischen Zwei Kriegen (1978), Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988), Gefängnisbilder (2000) sau Schöpfer der Einkaufswelten (2001) făcând astfel posibilă o înţelegere mai profundă a aparatului și mecanismelor cinematice precum  şi a metodologiei de lucru a autorului. Extrem de importantă pentru notorietatea cineastului german în Romănia, lucrarea Videogramme einer Revolution (1992), realizată împreună cu Andrei Ujică în 1992 va putea fi astfel analizată în contextul mai larg al lucrărilor lui Harun Farocki.

În deschidere, pe data de 7 septembrie, curatorul si teoreticianul Marius Babias va realiza o prezentare a lucrărilor cineastului german în contextul  expoziției retrospective[1] Harun Farocki ce a fost organizată la începutul anului 2018 de Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.).

În următoarele luni, teoreticianul Sezgin Boynik va realiza o analiză a Videogramelor unei Revoluții, primul pas fiind acela de a descrie sursele istorice ale metodologiei filmului la Farocki. “În acest scop, vom analiza scrierile și filmele lui Harun Farocki din anii șaptezeci, unde și-a formulat poziția cu privire la utilizarea imaginilor în înțelegerea regimurilor reprezentaționale ale lumii. Această cercetare […] se va concentra asupra statutului imaginii în reprezentarea revoluției din România. În acest scop, vom folosi materiale deja  existente pe această temă și le vom compara cu studiile noastre anterioare.” (Sezgin Boynik).

Curatori: Florin Bobu şi Livia Pancu

Note: [1] Retrospectiva Harun Farocki a fost un proiect al Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) în colaborare cu Arsenal – Institute for Film and Video Art, Institutul Harun Farocki, Harun Farocki GbR, Silent Green Kulturquartier, Verlag der Buchhandlung Walther König, Savvy Contemporary și Haus der Kulturen der Welt, ca parte a Berlin Art Week, sprijinită de Senate Department for Culture and Europe.

Harun Farocki, “Between two wars”
Exhibition
7.09.2018 – 31.12.2018

Marius Babias
Presentation on Harun Farocki body of work
7.09.2018, 7.00 p.m.

1+1 & tranzit.ro/ Iaşi
Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 7-9

Harun Farocki (1944-2014) is one of the most influential contemporary German filmmakers who has been preoccupied with analyzing the mechanisms of manifestation and propagation of capitalism. “Most of the films of Farocki are the analytical exercises of the economic and political situations that condition our perception. His work, largely, deals with the status of the image and how we understand truth from the mediation of the images. Farocki, as it is often described by the researchers, aims at utilising the films as the tool for the research. His films, as many other experimental films, are heuristic devices for penetrating into the deep pores of the social questions.” (Sezgin Boynik)

The “Between Two Wars” exhibition takes its title from Harun Farocki’s homonymous work and allows the audience in Iaşi to review, in chronological, six cinematographic works by Harun Farocki from the n.b.k. Video-Forum collection in Berlin, starting with “Nicht löschbares Feuer” (1969), “Zwischen Zwei Kriegen” (1978), “Bilder der Welt und Inschrift des Krieges” (1988), “Gefängnisbilder” (2000) sau “Schöpfer der Einkaufswelten” (2001) thus enabling a deeper understanding of the cinematic apparatus and mechanisms as well as the working methodology of the author.  Extremely important for the notoriety of the German filmmaker in Romania, “Videogramme einer Revolution” (1992), conducted with Andrei Ujică in 1992, could be analyzed in the wider context of Harun Farocki’s works.

On September 7, curator and theorist Marius Babias will present a presentation of the works of the German filmmaker in the context of the retrospective exhibition [1] Harun Farocki, which was organized in early 2018 by Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.).

Subsequently, theoretician Sezgin Boynik will conduct an analysis of the “Videograms of a Revolution”, the first step being to describe the historical sources of Farocki’s film methodology. “For this purpose we will look at Harun Farocki’s writings and films from the seventies where he formulated his position regarding the use of images in understanding the representational regimes of the world. This research […] which will be about focusing on the status of the image in representing the Romanian revolution. For this purpose, we will use already existing materials on this topic and compare them with our previous studies.” (Sezgin Boynik)

Curators: Florin Bobu and Livia Pancu

Note: [1] Retrospective Harun Farocki was a Neuer Berliner Kunstverein (nbk) project in collaboration with Arsenal - Institute for Film and Video Art, Harun Farocki Institute, Harun Farocki GbR, Silent Green Kulturquartier, Verlag der Buchhandlung Walther König, Savvy Contemporary and Haus der Kulturen der Welt, as part of Berlin Art Week, supported by the Senate Department for Culture and Europe.ulture and Europe.

TRECUT INCOMOD

+ HARUN FAROCKI – BETWEEN TWO WARS

+ RAB RAB PRESS

+ MINNA HENRIKSSON – MONUMENTE ANTI-FASCISTE DIN IASI

+ SEZGIN BOYNIK – THEORY OF IMAGE IN VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION

+ JENS HAANING

PROIECȚII DE FILM

28 decembrie 2018, ora 19:00, Cineclub Film Menu: Proiecție de film, Harun Farocki „Gefängnisbilder” (Imagini din închisoare), 2001 – tranzit.ro/ Iaşi, strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9. Proiecția filmului va fi urmată de o discuție moderată de Lucia Chicoș și Emil C. Vasilache , redactori Film Menu.

31 octombrie 2018, ora 18:30, Proiecție de film, Harun Farocki „Zwischen zwei Kriegen (Between two wars)” (Între două războaie), 01:21:30, 1978 – Centrul Cultural German Iaşi, strada Lascar Catargi, nr. 38

24 octombrie 2018, ora 12:00, Proiecție de film, Harun Farocki, Andrei Ujică „Videogramme einer Revolution” (Videogramele unei revoluții), 01:46:54, 1992 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Filozofie şi Ştiinte Social-Politice, Sala P9

Lista lucrărilor:

Nicht löschbares Feuer (The Inextinguishable Fire), 00:21:55, PAL, black/white, sound, 1969

Zwischen zwei Kriegen (Between two wars), 01:21:30, PAL, black/white, sound, 1978 

Bilder der Welt und Inschrift des Kriege (Images of the World and The Inscription of War), 01:13:31,    PAL, color, sound, 1988

Videogramme einer Revolution (Videograms of a revolution), 01:46:54, PAL, color, sound, 1992

Gefängnisbilder (Prison pictures), 01:00:37, PAL, black/white, color, sound, 2000

Schöpfer der Einkaufswelten (The Creators of the Shopping Worlds), 01:12:30, PAL, color, sound, 2001

Harun Farocki (1944-2014) este un regizor și autor german care a creat peste 100 de producții pentru televiziune și cinematografie, inclusiv filme de lung metraj, eseui filmice politice și documentare. Până la căderea zidului Berlinului a lucrat în Germania de Vest. De numeroase ori a citat influența gânditorilor și practicanților culturali marxiști, cum ar fi regizorul de teatru Bertolt Brecht, filosoful Theodor Adorno și regizorul Jean Luc Godard. În 1968, împreună cu Hartmut Bitomsky, Wolfgang Petersen și Holger Meins, Harun Farocki au fost eliminaţi pentru activitățile politice nedorite din nou înfiinţata Academie Germană de Film și Televiziune din Berlin. În perioada 1974-1984 a fost redactor al revistei Filmkritik din München și, mult mai târziu a co-scris împreună cu Kaja Silverman cartea “Vorbind despre Godard”, publicată în 1998 și 1999 în New York și Berlin. Între 1993 și 1999 a fost profesor la Universitatea California din Berkeley. Începând cu anul 1996, lucrările sale au început să fie prezentate extensiv în muzee și în instituții de artă contemporană precum: Tate Modern din Londra, MUMOK Wien, Jeu de Paume din Paris, MACBA din Barcelona și Muzeul Ludwig din Köln. În 2007, lucrarea sa Deep Play a fost prezentată în Documenta 12. Din 2004 a fost  profesor invitat, şi din 2006 profesor universitar plin la Academia de Arte Plastice din Viena. Între 2011 și 2014, Harun Farocki împreună cu Antje Ehmann și-au realizat proiectul pe termen lung “Work in a single shot” / “Muncă într-un singur cadru”, care a fost prezentat și la Bienala de la Veneția în 2015. El a murit la 30 iulie 2014, lângă Berlin.

Harun Farocki (1944-2014) is a German filmmaker and author that created over 100 productions for TV and cinema, including story films, political essay films and documentaries. Until the fall of Berlin wall he has been working in West Germany.  It is known to often been citing the influence of marxist cultural thinkers and practitioners such as theater director Bertolt Brecht, philosopher Theodor Adorno and the filmmaker Jean Luc Godard. In 1968, together with Hartmut Bitomsky, Wolfgang Petersen and Holger Meins he was expelled from the newly founded German Film and Television Academy in Berlin for undesirable political activities. Between 1974 and 1984 he was editor of Filmkritik, Munich and he co-wrote, together with Kaja Silverman the book “Speaking about Godard”, published in 1998 and 1999 in New York and Berlin. Between 1993 and 1999 he was visiting professor at the University of California, Berkeley. Since 1996 his work started to be extensively shown in museums and contemporary art institutions such as: Tate Modern in London, MUMOK Wien, the Jeu de Paume in Paris, MACBA in Barcelona and the Museum Ludwig in Cologne. In 2007, his work “Deep Play” was presented in Documenta 12. Since 2004 visiting professor, since 2006 full professor at the Academy of Fine Arts Vienna. Between 2011 and 2014 Harun Farocki together with Antje Ehmann realised their long term project “Labour in a Single Shot” that was shown also at Venice Biennale in 2015. He died on 30th of July 2014, near Berlin.

Marius Babias, născut în România, a studiat literatura și științele politice la Free University din Berlin, trăiește și lucrează ca și curator și teoretician al artelor în Berlin. Din 2008 este director al Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.). În 2005 a fost comisar al Pavilionului României la 51-a Bienală de la Veneția și a organizat expozițiile The New Europe, Fundația Generali, Viena și Formats for Action, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin. În 2006 a fost co-curator al Periferic 7 – Bienala Internațională de Artă Contemporană din Iași (România). În 2001-2003 a fost co-director artistic la Kokerei Zollverein | Zeitgenössische Kunst und Kritik din Essen. A lucrat ca și critic de artă pentru Kunstforum International, Kunst-Bulletin, Metropolis M și IDEA arts + societate, printre altele. Între 1997-2001, Babias a fost profesor la Städelschule Frankfurt / Main, la Universitatea de Arte din Linz si la Centrul de Arta Contemporana Kitakyushu din Japonia. În 1997 a fost co-curator al expoziției weitergehen, Kulturbehörde Hamburg. În 1996 a câștigat Premiul Carl Einstein pentru Critica de Artă. A editat Im Zentrum der Peripherie (1995), co-editat de Die Kunst des Öffentlichen (1998), Arbeit Essen Angst (2001), Campus (2002), Handbuch Antirassismus (2002) (2003) și Trilogia Balcanilor (2006). Babias este, de asemenea, autorul Herbstnacht(Berlin 1989), Ich war dabei, als … Interviews 1990-2000 (Frankfurt am Main 2001), Ware Subjectivität – Eine Theorie-Novelle (München 2002), Berlin. Die Spur der Revolte (Köln 2006) și Kunst in der Arena der Politik (Köln 2008).

Marius Babias, born in Romania, studied literature and political science at the Free University in Berlin, lives and works as a curator and arts theorist in Berlin. Since 2008 he has been director of the Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.). In 2005 he has been commissioner of the Romanian Pavillon at 51st Venice Biennale and has curated the exhibitions “The New Europe”, Generali Foundation, Vienna, and “Formats for Action”, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin. In 2006 he has been co-curator of the Periferic 7 – International Biennial of Contemporary Art in Iaşi (Romania). In 2001–2003 he has been artistic co-director at the Kokerei Zollverein | Zeitgenössische Kunst und Kritik in Essen. He has worked as an art critic for Kunstforum International, Kunst-Bulletin, Metropolis M and IDEA arts + society among others. 1997-2001 Babias has been visiting professor at the Städelschule Frankfurt/Main, at the University of Arts Linz and at the Center for Contemporary Art Kitakyushu, Japan. In 1997 he has been co-curator of the exhibition weitergehen, Kulturbehörde Hamburg. In 1996 he won the “Carl Einstein Prize” for Art Criticism. He has edited “Im Zentrum der Peripherie” (1995), co-edited “Die Kunst des Öffentlichen” (1998), “Arbeit Essen Angst” (2001), “Campus” (2002), “Handbuch Antirassismus” (2002), “Critical Condition” – Writings by Julie Ault, Martin Beck (2003), and “The Balkans Trilogy” (2006). Babias is also the author of “Herbstnacht” (Berlin 1989), “Ich war dabei, als … Interviews” 1990-2000 (Frankfurt am Main 2001), “Ware Subjektivität – Eine Theorie-Novelle” (Munich 2002), Berlin. “Die Spur der Revolte” (Cologne 2006) and “Kunst in der Arena der Politik” (Cologne 2008).

Sezgin Boynik (1977), locuiește și lucrează la Helsinki. El și-a terminat doctoratul. la departamentul de Științe Sociale din cadrul Universității Jyväskylä, cu tema “Politica culturală a valului negru în Iugoslavia” din 1963 până în 1972. A publicat pe punk relația dintre estetică și politică, naționalismul cultural, internaționalizarea situaționistă și cinematografia iugoslavă. Editorul co-editat “Nationalism și artă contemporană” (cu Minna L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Prishtina, 2007) și coautor la “Istoria Punk și Underground în Turcia, 1978-1999” (cu Tolga Guldalli, BAS, Istanbul, 2008). În afară de activitatea de învățământ, este activ și ca artist conceptual. Printre articolele recente se numără “Colecțiile noi” (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), “Politica culturală a lui Dusan Makavejev” (Jurnalul Kino! Nr. 15, Ljubljana, 2011) Journal of Visual Art Practice 10: 2, Londra, 2011) “Arta sloganurilor – în două părți” (TKH nr 19 și 20, Belgrad, 2012), “Surrealismul social: teze istorico-materialiste despre misterul artei” spațiu, Viena, 2013), “Rădăcinile marxist-leniniste ale zenitismului” (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013), “Counter-Godard: Anti-formalismul lui Makavajev” (Jurnalul Kino nr.15, Ljubljana, 2015) Privilegiile dezlănțuirii și neformulării anti-cunoașterii: ideologiile educației artistice “(Inca Press, Forms of Education, Seattle, 2016).
De asemenea, este autorul cărților artistice “Modelul contra-constructivist” (co-autor al ML Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012), “Still Stealing Steel: Studiu istorico-materialist al lui Zaum” (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014 ) și “Noise After Babel: Language Unrestrained” (Spector Books, Leipzig, 2015).
Este redactor la Rab-Rab: Jurnal pentru întrebări politice și oficiale în artă (www.rabrab.fi).

Sezgin Boynik (1977), lives and works in Helsinki. He has completed his Ph.D. in Jyväskylä University Social Science department on the topic of Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia from 1963 to 1972. He has been publishing on punk, relation between aesthetics and politics, on cultural nationalism, Situationist International, and Yugoslavian cinema. Co-edited reader Nationalism and Contemporary Art (with Minna L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Prishtina, 2007), and co-authored book on History of Punk and Underground in Turkey, 1978-1999 (with Tolga Guldalli, BAS, Istanbul, 2008). Apart from scholarly work he is also active as conceptual artist. Recent articles include New Collectives (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), Cultural Policy of Dusan Makavejev (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011), Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011) Art of Slogans – in two parts(TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012), Social Surrealism: Historical-Materialist Theses on the Mystery of Art (open space journal, Vienna, 2013), Marxist-Leninist Roots of Zenitism (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013), Counter-Godard: On Makavajev’s Anti-Formalism (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2015) and Between Privileges of Unlearning and Formlessness of Anti-Knowing: Ideologies of Artistic Education (Inca Press, Forms of Education, Seattle, 2016). Also he is author of artistic books Counter-constructivist Model (co-authored with M.L. Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012),Still Stealing Steel: Historical-Materialist Study of Zaum (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014) and Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, Leipzig, 2015). He is editor of Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art (www.rabrab.fi ).