A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below
by Nebojša Milikić

31st of May 2017, 15:00-17:00, Historiska Museet, Narvavägen 13–17, Stockholm

A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below is a lecture performance in the form of a guided tour through „History of Sweden”, one of the permanent exhibitions that are currently on display at the Swedish History Museum in Stockholm. The tour follows a short activist research conducted by the Belgrade based artist and activist Nebojša Milikić that focused on the historization of constitution and political dynamics of modern class society as presented in the museum’s exhibition „History of Sweden”.

A special attention will be given to the middle class(es) because of their historical ties and relations to fascist movements and ideologies. During the guided tour there will be a focus on the historical role and dynamics of „class-struggle” either visible or invisible in the museum’s exhibition.

Nebojša Milikić’s remarks and observations will be presented from the position of somebody actively involved into the current historical debates in most of Eastern European as well as in some West European countries.

The work is also related to his long-time project in Iasi (Romania), where, through the Depositorium of the Initiative of the Petite Bourgeois Party of Iasi, he explores the actuality of petite bourgeois’ ideologies, mindset and political affiliations.

The project is curated by Florin Bobu in the frame of Konstfack’s CuratorLab 2016-2017 program in collaboration with The History Museum, Stockholm, 1+1 and tranzit.ro/ Iasi.

UN FIR ROȘU – UN TUR GHIDAT AL LUPTELOR DE CLASĂ DE SUS ÎN JOS ȘI DE JOS ÎN SUS
de Nebojša Milikić

31 Mai 2017, 15:00-17:00, Muzeul de Istorie, Narvavägen 13–17, Stockholm

A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below („Un fir roșu – un tur ghidat al luptelor de clasă de sus în jos și de jos în sus”) este un lecture performance sub forma unui tur ghidat al expoziției “History of Sweden” (Istoria Suediei), una dintre expozițiile permanente deschise publicului la Muzeul de Istorie al Suediei din Stockholm. Turul a fost realizat în urma unei cercetări activiste realizate de către artistul și activistul Nebojša Milikić, cercetare ce s-a concentrat asupra istoricizării constituirii și dinamicii politice a societații moderne bazate pe clase sociale asa cum este aceasta prezentată în expoziția “History of Sweden” (Istoria Suediei) din cadrul muzeului.

O atenție specială va fi acordată clasei(lor) de mijloc datorită legăturilor istorice și relațiiilor acestora cu mișcările și cu ideologiile fasciste. În timpul turului ghidat se va accentua rolul istoric și dinamica „luptei de clasă” vizibilă ori invizibilă în expoziția muzeului.

Remarcile și observațiile lui Nebojša Milikić vor fi prezentate din poziția cuiva activ implicat în dezbaterile istorice prezente în majoritatea țărilor Est Europene precum și în unele țări Vest Europene.

Lucrarea este, de asemenea, înrudită cu proiectul său de lungă durată din Iași (România), unde prin intermediul Depozitoriumului Inițiativei Partidului Micii Burghezii din Iași, el cercetează actualitatea ideologiilor, modurilor de gândire și afilierelor politice ale micii burghezii.

Proiectul este curatoriat de Florin Bobu în cadrul programului CuratorLab 2016-2017, Konstfack în colaborare cu Muzeul de Istorie al Suediei, Stockholm, 1+1 și tranzit.ro/ Iași.

Nebojša Milikić is an artist, activist and cultural worker that is for many years interested and involved in debates about history, historical revisionism and reflections of these debates in the artistic, theoretical and institutional domains. Through his activist, artist and various cultural production he explores and critically analyses relations of official and unofficial historical narratives, ideology, politics and memorial culture. He is chiefly engaged in historical debates in former Yugoslavian and Eastern European countries where he also initiated or joined related artistic and activist research platforms (Romania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo).  He lives and works in Belgrade, where he coordinates the Speech programs of Cultural center Rex and participates in activist groups and initiatives like No To Rehabilitation, ReEX etc.

Florin Bobu (b. 1978, Tecuci) is a Romanian artist and curator who lives and works in Iași. He studied Media Art (B.A., 2005), as well as Sculpture (B.A., 2005) at ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, The Netherlands. President since 2012 of the 1+1 association, a not-for-profit institution that aims to promote the role of contemporary artists in today’s Romanian society by strengthening their status, discussing their responsibilities and supporting artistic practices. He is also a volunteer co-curator of tranzit.ro/ Iași, since 2012. Currently he participates in the CuratorLab 2016-2017 program at Konstfack, Stockholm.

Nebojša Milikić (1964) este un artist, activist și muncitor cultural interesat și implicat de mulți ani în dezbaterile despre istorie, revizionism istoric și reflectările acestor dezbateri în domeniul artistic, teoretic și instituțional. Prin producțiile sale activiste, artistice sau prin intermediul altor tipuri de producții culturale, el cercetează și analizează critic relațiile dintre narațiunile istorice, ideologiile, politicile și cultura memorială oficiale și neoficiale. Este implicat în mod deosebit în dezbaterile istorice în fosta Jugoslavie și tările Est Europene unde a inițiat sau s-a alăturat unor platforme asemănătoare de cercetare artistică sau activistă (România, Bosnia și Herzegovina, Kosovo). Trăiește și lucrează în Belgrad unde coordonează programul discursiv (Speech Program) al Centrului Cultural REX și participă în grupuri activiste și inițiative precum No To Rehabilitation, ReEX etc.

Florin Bobu (1978) este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. În prezent participă la programul CuratorLab 2016-2017 în cadrul Konstfack, Stockholm.