Seminar conceput și coordonat de Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea

Participanți: Ana Szel, Andrei Nacu, Cristina David, Dorina Ticu, Vitalie Sprînceană, Smaranda Ursuleanu, Behzad Khosravi Noori, Andrei Pripasu, Dan Acostioaei, Ivana Smiljanic, Ovidiu Gherasim-Proca, Florin Bobu, Livia Pancu, Delia Bulgaru, Cătălina Hirean, Andrei Timofte, Cristinel Popa, Ovidiu Pop, Ionuț Tudor

8-9 iulie 2017
Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași 10:00-18:00

“Scopul acestui seminar este de a genera o dezbatere despre națiune și naționalism pornind de la o selecție de texte esențiale din bibliografia dedicată teoriilor despre naționalism. Fără a avea pretenții de exhaustivitate, selecția propune o discuție legată de paradigmele dominante de interpretare din cadrul domeniului: cea modernistă și cea etnosimbolistă. În pofida evoluțiilor recente din domeniul studierii naționalismului (de la naționalismul de zi cu zi, teoretizat de Michael Billig, până la abordările feministe, post-coloniale și post-structuraliste), cele două paradigme amintite anterior continuă să furnizeze cele mai convingătoare încercări de a explica un fenomen care se sustrage foarte ușor eforturilor de definire.

Ca atare, selecția noastră vizează în mod special patru autori care au exercitat o influență puternică asupra dezbaterilor din domeniu: Benedict Anderson (Comunități imaginate), Ernest Gellner (Națiuni și naționalism), Eric Hobsbawm (The Invention of Tradition) și Anthony D. Smith (Myths and Memories of the Nation și National Identity). Textele acestora sunt completate de demersul de pionierat al lui Ernest Renan, celebra sa prelegere „Qu’est-ce qu’une nation?”, precum și de două studii care abordează chestiuni privind naționalismul românesc în secolul al XX-lea, primul aparținând Mariei Bucur („Edifices of the Past. War Memorials and Heroes in Twentieth Century Romania”), iar celălalt lui Răzvan Pârâianu („National Prejudices, Mass Media and History Textbooks: The Mitu Controversy”).

Pe baza fragmentelor din Anderson, Gellner și Hobsbawm, vom încerca să înțelegem de ce națiunea și naționalismele aparțin epocii moderne și să aflăm care au fost condițiile istorice care le-au permis apariția. De cealaltă parte, pornind de la două fragmente din vasta operă a lui Anthony D. Smith, discuțiile se vor îndrepta spre o a doua școală de gândire din acest domeniu: etnosimbolismul. Îndepărtându-ne de verdictele tranșante emise de Gellner și Hobsbawm nu doar în privința modernității națiunilor și a naționalismelor, ci și a falsității acestora, parcurgerea textelor lui Anthony Smith va oferi explicații diferite, dar cu argumente foarte convingătoare privind ideea conform căreia unele națiuni ar avea origini care precedă modernitatea; în această parte vom discuta despre importanța simbolurilor, miturilor, a memoriei colective, a valorilor și a tradițiilor comune în apariția naționalismului și a națiunilor.

Finalmente, dezbaterea se va încheia cu unele reflecții legate de cazul naționalismului românesc, căutând să vedem cum s-a articulat memoria colectivă a românilor pe parcursul ultimului secol, în ce măsură sunt tradițiile noastre inventate și ce rol joacă naționalismul în accentuarea tensiunilor culturale din cadrul societății românești. “ (Marius-Alexandru Dan, Alexandru Tîrdea)

NATION AND NATIONALISM

Seminar realized and coordinated by Marius Alexandru Dan and Alexandru Tîrdea

Participants: Ana Szel, Andrei Nacu, Cristina David, Dorina Ticu, Vitalie Sprînceană, Smaranda Ursuleanu, Behzad Khosravi Noori, Andrei Pripasu, Dan Acostioaei, Ivana Smiljanic, Ovidiu Gherasim-Proca, Florin Bobu, Livia Pancu, Delia Bulgaru, Cătălina Hirean, Andrei Timofte, Cristinel Popa, Ovidiu Pop, Ionuț Tudor

The aim of this seminar is to generate a debate about the concepts of nation and nationalism, starting from a selection of relevant texts from the large bibliography dedicated to this subject. By no means seeking exhaustivity, the selection is the base for a discussion about the most influential paradigms concerning the process of nation building: the modernist paradigm and the ethno-symbolist approach. Despite recent contributions in the field of nationalism studies (ranging from Michael Billig’s banal nationalism to feminist, post-colonial or post-structuralist approaches), the two above mentioned paradigms continue to provide the most conclusive attempts to analyze a phenomenon which is not always easy to define.

Thereby, our selection is centered on four authors who have exerted a strong influence on the debates surrounding the question of nationalism: Benedict Anderson (Imagined Communities), Ernest Gellner (Nations and Nationalism), Eric Hobsbawm (The Invention of Tradition) and Anthony D. Smith (Myths and Memories of the Nation and National Identity). Their texts are accompanied by Ernest Renan’s pioneering work in the form of his lecture „Qu’est-ce qu’une nation?”, as well as two studies regarding certain aspects of the Romanian nationalism in the 20th century, the first belonging to Maria Bucur („Edifices of the Past. War Memorials and Heroes in Twentieth Century Romania”) and the second to Răzvan Pârâianu („National Prejudices, Mass Media and History Textbooks: The Mitu Controversy”).

Starting from Anderson’s, Gellner’s and Hobsbawm’s texts, we will try to understand why nations and nationalisms belong to the modern epoch and what were the historical conditions which had allowed their emergence. Afterwards, we will turn our attention to another school of thought in the field, ethno-symbolism, and we will discuss two texts belonging to Anthony D. Smith. He argues, with convincing arguments, that some nations have origins beyond the modern era; in this section, we will discuss about the importance of the symbols, myths, collective memory and traditions in the rise of nations and nationalism.

Finally, we will conclude the debate with some reflections on Romanian nationalism, trying to understand the dynamics of the Romanian collective memory during the last century, to what extent are our traditions invented and what role does nationalism play in enhancing the cultural rifts in the Romanian society. (Marius-Alexandru Dan and Alexandru Tîrdea)

Marius-Alexandru DAN (n. 1990) este doctorand la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de interes sunt istoria modernă și contemporană, teoriile naționalismului, perspective interdisciplinare vizând problematica conceptului de putere cât și abordări privitoare la evoluția conceptelor, ideilor și a curentelor politice.

Alexandru ȚÎRDEA (n. 1991) este doctorand la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, realizând o teză despre formarea clasei muncitoare în România comunistă. Domeniile sale de interes sunt istoria contemporană și recentă a României, teoriile naționalismului și sociologia istorică.

Comunități Re-imaginate

+ NAȚIUNE ȘI NAȚIONALISM

+ MICRO-NARAȚIUNI

+ ANA SZEL, NORMATIVE, HOTĂRÂRI, DECRETE

+ MINNA HENRIKSSON ȘI SEZGIN BOYNIK – NAȚIONALISM ȘI ARTĂ CONTEMPORANĂ

+ SZABOLCS KISSPÁL, THE RISE OF THE FALLEN FEATHER

+ ANDREAS FOGARASI, VASARELY GO HOME (2011)

+ NEW NATIONALISMS – TOMÁŠ RAFA

Accesul se face pe baza de invitatie.

Națiuni și naționalisme la Cluj

În perioada 8 și 9 noiembrie 2017, între orele 11:00 și 15:00 a avut loc seminarul Națiuni și naționalisme la  Biblioteca Academiei din Cluj, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 12-14. Această ediție a seminarul a fost organizată de Colectiv A, 1+1 și Centrul Cultural Clujean în cadrul ECCA 2017.

Seminarul Națiune și naționalism face parte din proiectul COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iaşi și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.