Nebojša Milikić, The political (auto)biography of a cultural worker in tranzition / (Auto)biografia politică a unui lucrător cultural în tranziție

11 iulie 2019, ora 19:00
Str. Mântuleasa 4, București

Găzduit de ODD

“Prezentarea reflectează asupra interacțiunii dintre opiniile politice dominante și practica artistică și culturală în scena artistică independentă din Serbia într-un interval de două decade (1999-2019). Perioada, care este de obicei denumită “de tranziție”, este marcată de un tumult permanent în poziționarea și înțelegerea ideologică și politică a scenei activiste și de artă contemporană. Contradicțiile în înțelegerea rolului și a funcției producției artistice și culturale în tranziția (est-europeană) devin analizabile, datorită unui număr de dezbateri activiste și teoretice din trecut și din prezent a conceptelor, metodelor și rezultatelor lor. Prezentarea va discuta câteva puncte tipice în dezbateri asemănătoare din Serbia și din regiunea fostei Iugoslavii, deschizând posibilitatea unor viziuni și reflecții critice mai ample.” (Nebojša Milikić)

Prezentarea NEBOJSA MILIKIC, THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANSITION este parte a proiectului CLASA CULTURALĂ organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, ODD și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Nebojša Milikić, The political (auto)biography of a cultural worker in transition

July 11th, 2019, 19:00
Mântuleasa 4 street, Bucharest

Hosted by ODD

The presentation reflects on the interaction between some dominant political views and selected artistic and cultural practice at independent art scene in Serbia in the period of two decades (1999-2019). The period, which is usually referred to as “transitional” is marked by a permanent turmoil in ideological and political understanding and positioning of contemporary art and activist scene. Contradictions in understanding of role and function of artistic and cultural production in (East-European) transition are getting more analyzable due to a number of past and present activist and theoretical disputes on their concepts, methods and outcomes. The presentation will discuss some typical points in related debates in Serbia and the region of former Yugoslavia, opening a possibility for some wider critical insights and reflections.

CLASA CULTURALĂ

+NEBOJŠA MILIKIĆ: THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANZITION

+ANDREI TIMOFTE: ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC!

+MINNA HENRIKSSON: IASI X-RAY

Nebojša Milikić (1964) Lucrător cultural și producător, locuiește și lucrează în Belgrad, Serbia. Din 1990 este angajat în activități organizatorice, artistice, curatoriale și de activism politic în artele vizuale și relaționale, în activități de cercetare independentă, de scriere și dezbatere a problemelor culturale și sociale. Participă la numeroase proiecte de cercetare independente și campanii activiste din țară și străinătate. Din 1999, lucrează la Centrul Cultural Rex din Belgrad, în calitate de inițiator și coordonator al diferitelor programe și proiecte. Membru al inițiativei No To Rehabilitation (Nu reabilitării) și a organizației culturale neguvernamentale ReEX, dedicată luptei împotriva revizionismului și negaționismului istoric.

Nebojša Milikić (1964) Cultural worker and producer, lives and works in Belgrade, Serbia. Since 1990 engaged in political activism, organizational, artistic and curatorial practice in visual and relational arts, independent research, writing and debating about cultural and social problems. Participates in number of independent research projects and activist campaigns in the country and abroad. From 1999 onward works in Cultural Center Rex in Belgrade, as the initiator and coordinator of various programs and projects. Member of the initiative No To Rehabilitation and the non-governmental cultural organization ReEX, dedicated to struggle against historical revisionism and negationism.