Noa Treister, Urban Gardening Between Ideology and Need (Grădinăritul urban între ideologie și nevoie)

Luni, 2 Noiembrie 2020, 18:00
Prezentare și discuție publică.
Evenimentul va fi precedat de un scurt grup de lectura.

Natura este deseori descrisă în istorie ca o resursă vastă, inepuizabilă, o amenințare la existența umană, o sursă de inspirație și groază. În urma revoluției industriale și a colonialismului, exploatarea acesteia a crescut imens. Abolirea monarhiei în timpul Iluminismului și mai ales abolirea dreptului monarhuului de a acorda și a expropria pământul, au transformat proprietatea monarhică în proprietatea privată a burgheziei iar noile relații concurențiale ale capitalismului au provocat sărăcie și o exploatare și mai intensă. Oamenii au început încet să conștientizeze limitele acestei resurse și efectul exploatării umane asupra capacității sale de reînnoire și odată cu nașterea statului național și a sufragiului universal și-au căpătat dreptul de a solicita o parte a bunurilor publice.
Urmărind succesul și eșecul proiectelor comune, cum ar fi grădinăritul urban sau bucătăria solidarității, ca proiecte sociale, politice sau artistice, ne vom uita la ceea ce le face să funcționeze sau nu, în raport cu clasa, valoarea, proprietatea și natura – ecologie.

Noa Treister, Urban Gardening Between Ideology and Need
Presentation and public discussion.
The event will be preceded by a short reading group.
Monday, 2nd of November 2020, 18:00
For most of human history nature was a vast, inexhaustible resource, a threat to human existence, a source of inspiration and horror. Following the industrial revolution and colonialism, exploitation grew immensely. Beheading the kings during the enlightenment transformed monarchical property and moreover the monarch privilege to grant and expropriate land into private property of the bourgeoisie and competitive relations of capitalism brought about scarcity and intensified exploitation. People slowly began to realize the limits of this resource and the effect of human exploitation on its ability to renew and with the birth of the nation state and universal suffrage to demand their right for a share in the public goods.
Looking at the success and failure of common projects such as urban gardening or the kitchen of solidarity, as social, political or artistic projects, we will be looking at what makes them work or not, in relation to class, value, property and nature-ecology.
More info: http://unuplusunu.org/plante-exotice/
This presentation is part of PLANTE EXOTICE / EXOTIC PLANTS that is co-financed by Administration of the National Cultural Fund (AFCN). The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

PLANTE EXOTICE

PLANTE EXOTICE – EXHIBITION

NOA TREISTER – GRĂDINĂRITUL URBAN ÎNTRE IDEOLOGIE ȘI NEVOIE

GRUPURI DE LECTURĂ

Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată diferitelor posibilităţi de articulare ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunilor din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al platformei de auto-educație The Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT War – cooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Society – co-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor.

Prezentarea face parte din proiectul PLANTE EXOTICE ce este co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.