ELIANNA RENNER - Yankl N Yankl

Elianna Renner (CH/G) – Yankl N Yankl Elianna Renner‘s mother, who is currently living in Zürich, was a little girl when her two grandfathers Yankl Wasserman and Yankl Solomon went to the weekly market in Jassy and never came back. That‘s the story she knows.

The artist’s aunty, her mother’s cousin currently living in Buenos Aires, tells her that her father had recounted how Elianna‘s mother actually was with Yankel and Yankel at the market. And only she came back. The video is an oral history skype experiment that talks about gaps in memory.

The story oscillates between history and myths and the need to fill the missing gap in the family of the lost of Yankel and Yankel.

Yankel and Yankel / Yankel şi Yankel, un scurt film video format din conversaţiile pe Skype ale familiei Eliannei Renner, din trei ţări diferite. Discuţia este despre pogromul de la Iaşi. Mama artistei era mică atunci când ambii ei bunici, Yankl Wasserman şi Yankl Solomon au mers la târgul săptămânal de la Iaşi şi nu s-au mai întors. Aceasta e povestea pe care o ştie ea.

Mătuşa ei, verişoară de-a mamei, care stă la Buenos Aires, îi povesteşte mamei cum a mers cu cei doi bunici la piaţă, de unde s-a întors numai ea. Filmul este un experiment de povestire pe Skype care vorbeşte despre golurile din memorie.

Povestea oscilează între istorie şi mituri şi nevoia de a umple golul rămas în familiile dispăruţilor Yankel şi Yankel.

ARTIST BIOGRAPHY

Elianna Renner (CH/G)ARTIST

Swiss conceptual artist Elianna Renner works at the intersections of biography, fiction and history. Her multi media approach circles around performance and audio-visual installation, which are sometimes combined with film and photography. The core theme of her work revolves around memory, the archive and the recovery of histories.
In her recent projects, she questions historical narratives and their inherent areas of omission – always striving to uncover the power structures behind these “untold” or “incommunicable” histories. Following Michel-Rolph Trouillot’s concept of “unthinkable history”, Renner believes that we all need stories to fill in the gaps books will never teach us[1]. Taking a subjective stance on history, she reinvents moments that seem to be taken out of reality, only to slightly bend them into fiction, she approaches this central idea through multi media installations where photography, performance, video and audio-tracks intertwine, whilst enmeshing the audience in an intimate dialogue with the artist.
Elianna Renner likes telling stories that are linked to everyday life and contain biographical elements. This technique creates moments that are shifting between objectivity and subjectivity – humorous and thought provoking at the same time.

[1] Trouillot, Michel Rolph: Silencing the Past – Power and the Production of History, Boston: Beacon Press, 1997

Artista conceptuală Elianna Renner (n.1977, Elveţia) lucrează la intersecţia dintre biografie, ficţiune şi istorie. Abordarea ei multimedia se axează pe performance şi pe instalaţii audio-vizuale, pe care le combină uneori cu filmul şi fotografia. Tema de bază a lucrărilor sale o reprezintă memoria, arhiva şi recuperarea istoriilor.

În proiectele recente, artista chestionează naraţiunile istorice şi zonele lor albe inerente, încercând mereu să descopere structurile de putere din spatele acestor istorii “nerostite” sau “incomunicabile”. Urmând conceptul de “istorie de negândit” al lui Michel-Rolph Trouillot, Renner consideră că avem cu toţii nevoie de poveşti care să umple golurile din locurile pentru care manualele nu ne vor da niciodată informaţii [1]. Cu o atitudine subiectivă faţă de istorie, Renner reinventează momente care par luate din realitate, modificându-le uşor în ficţiune, şi abordează această idee centrală prin intermediul instalaţiilor multimedia, în care se împletesc fotografia, performance-ul, filmul video şi înregistrările audio, angrenând publicul într-un dialog intim cu artista.
Eliannei Renner îi place să spună poveşti care sunt legate de viaţa obişnuită şi care conţin elemente biografice. Această tehnică creează momente ce fluctuează între obiectivitate şi subiectivitate, fiind amuzante şi provocatoare în acelaşi timp.

[1] Trouillot, Michel Rolph: Silencing the Past – Power and the Production of History, Boston: Beacon Press, 1997

ELIANNA RENNER - Yankl N Yankl

Elianna Renner (CH/G) – Yankl N Yankl Elianna Renner‘s mother, who is currently living in Zürich, was a little girl when her two grandfathers Yankl Wasserman and Yankl Solomon went to the weekly market in Jassy and never came back. That‘s the story she knows.

The artist’s aunty, her mother’s cousin currently living in Buenos Aires, tells her that her father had recounted how Elianna‘s mother actually was with Yankel and Yankel at the market. And only she came back. The video is an oral history skype experiment that talks about gaps in memory.

The story oscillates between history and myths and the need to fill the missing gap in the family of the lost of Yankel and Yankel.

Yankel and Yankel / Yankel şi Yankel, un scurt film video format din conversaţiile pe Skype ale familiei Eliannei Renner, din trei ţări diferite. Discuţia este despre pogromul de la Iaşi. Mama artistei era mică atunci când ambii ei bunici, Yankl Wasserman şi Yankl Solomon au mers la târgul săptămânal de la Iaşi şi nu s-au mai întors. Aceasta e povestea pe care o ştie ea.

Mătuşa ei, verişoară de-a mamei, care stă la Buenos Aires, îi povesteşte mamei cum a mers cu cei doi bunici la piaţă, de unde s-a întors numai ea. Filmul este un experiment de povestire pe Skype care vorbeşte despre golurile din memorie.

Povestea oscilează între istorie şi mituri şi nevoia de a umple golul rămas în familiile dispăruţilor Yankel şi Yankel.

ARTIST BIOGRAPHY

Elianna Renner (CH/G)ARTIST

Swiss conceptual artist Elianna Renner works at the intersections of biography, fiction and history. Her multi media approach circles around performance and audio-visual installation, which are sometimes combined with film and photography. The core theme of her work revolves around memory, the archive and the recovery of histories.
In her recent projects, she questions historical narratives and their inherent areas of omission – always striving to uncover the power structures behind these “untold” or “incommunicable” histories. Following Michel-Rolph Trouillot’s concept of “unthinkable history”, Renner believes that we all need stories to fill in the gaps books will never teach us[1]. Taking a subjective stance on history, she reinvents moments that seem to be taken out of reality, only to slightly bend them into fiction, she approaches this central idea through multi media installations where photography, performance, video and audio-tracks intertwine, whilst enmeshing the audience in an intimate dialogue with the artist.
Elianna Renner likes telling stories that are linked to everyday life and contain biographical elements. This technique creates moments that are shifting between objectivity and subjectivity – humorous and thought provoking at the same time.

[1] Trouillot, Michel Rolph: Silencing the Past – Power and the Production of History, Boston: Beacon Press, 1997

Artista conceptuală Elianna Renner (n.1977, Elveţia) lucrează la intersecţia dintre biografie, ficţiune şi istorie. Abordarea ei multimedia se axează pe performance şi pe instalaţii audio-vizuale, pe care le combină uneori cu filmul şi fotografia. Tema de bază a lucrărilor sale o reprezintă memoria, arhiva şi recuperarea istoriilor.

În proiectele recente, artista chestionează naraţiunile istorice şi zonele lor albe inerente, încercând mereu să descopere structurile de putere din spatele acestor istorii “nerostite” sau “incomunicabile”. Urmând conceptul de “istorie de negândit” al lui Michel-Rolph Trouillot, Renner consideră că avem cu toţii nevoie de poveşti care să umple golurile din locurile pentru care manualele nu ne vor da niciodată informaţii [1]. Cu o atitudine subiectivă faţă de istorie, Renner reinventează momente care par luate din realitate, modificându-le uşor în ficţiune, şi abordează această idee centrală prin intermediul instalaţiilor multimedia, în care se împletesc fotografia, performance-ul, filmul video şi înregistrările audio, angrenând publicul într-un dialog intim cu artista.
Eliannei Renner îi place să spună poveşti care sunt legate de viaţa obişnuită şi care conţin elemente biografice. Această tehnică creează momente ce fluctuează între obiectivitate şi subiectivitate, fiind amuzante şi provocatoare în acelaşi timp.

[1] Trouillot, Michel Rolph: Silencing the Past – Power and the Production of History, Boston: Beacon Press, 1997