Ştefan Rusu, Apartamentul din Bld. Victoria Socialismului, intervenţie în spaţiul public, 2018

„Recent m-am plimbat de-a lungul Bld.Unirii, unde chiar locuiesc într-un apartament. L-am obţinut de la statul român pe la începutul anilor ’90, atunci când mă stabilisem la Bucureşti şi obţinusem cetăţenia română. Înainte de a veni în România, am locuit la Leningrad (Sankt Petersburg) unde am studiat sculptură monumentală. Fusesem deja student la Academia de Arte I.E.Repin când am privit la ştiri (programul VREMEA) imagini cu Bld. Victoriei Socialismului (astăzi Bld. Unirii) în construcție, preluate de la TVR şi transmise la pachet cu desfăşurarea evenimentelor bulversante din Decembrie 1989. Nu puteam să-mi imaginez că, la distanţă de câţiva ani, voi locui pe acel bulevard.

Faptul că apartamentul este situat pe un bulevard conceput și construit în perioada socialistă a însemnat un interes permanent pentru investigarea semnificațiilor simbolice, a standardelor de locuit și a relației dintre blocurile de locuit și Casa Poporului. Raportul dintre planul apartamentului (garsonierei) și a Casei Poporului (1:1) este un punct de pornire pentru participarea mea în cadrul seminarului și expoziției cu titlul “Proprietatea”. Elementul esențial îl constituie relația dintre spațiu privat al apartamentului și cel public, al Casei Poporului, sensul cărora poate fi modificat prin suprapunerea planurilor. Spaţiul Casei Poporului, în care se află Parlamentul României, este astăzi restricționat din motive de securitate și limitat pentru public, în timp ce spațiul unui apartament poate deveni public și deschis pentru toată lumea.

Intervenția în spațiul tranzit.ro din Iași este o investigare a raportului dintre spațiul public și spațiul privat, astfel, suprapunerea planului apartamentului peste spațiul tranzit produce o tensiune între cele doua tipuri de proprietate.“ (Ştefan Rusu, aprilie 2018)

Stefan Rusu, The Apartment from the Victory of Socialism Boulevard, intervention in the public space, 2018

“I recently walked along Bld. Unirii, where I really live in an apartment. I obtained it from the Romanian state at the beginning of the 90s, when I settled in Bucharest and obtained Romanian citizenship. Before I came to Romania, I lived in Leningrad (St. Petersburg) where I studied monumental sculpture. I had already been a student at the I.E. Repin Academy of Arts when I watched at the news (the VREMEA program) images of the Victory of Socialism boulevard (today Bld. Unirii) in construction, taken from TVR and transmitted as part of the disconcerting events from December 1989. I could not imagine that, within a few years, I would live on that boulevard.

The fact that the apartment is located on a boulevard conceived and built during the socialist era meant a permanent interest in the investigation of the symbolic meanings, the living standards and the relationship between residential blocks and the House of the People. The relationship between the plan of the apartment (single room) and the House of People (1: 1) is a starting point for my participation in the seminar and exhibition titled “Property”. The essential element is the relationship between the private space of the apartment and the public space of the House of People, the meaning of which can be changed by overlapping the plans. The space of the House of People, where the Romanian Parliament is located, is today restricted for security reasons and limited to the public, while the space of an apartment can become public and open to everyone.

The intervention in tranzit.ro space in Iasi is an investigation of the relationship between the public space and the private space, thus overlapping the apartment’s plan over the tranzit space produces tension between the two types of property. “(Ştefan Rusu, April 2018)

Stefan Rusu (1964, Kâietu, Moldova) este artist vizual şi curator, actualmente stabilit la Bishkek, Kyrgyzstan. Agenda sa artistică și curatorială este strâns legată de procesele și schimbările survenite în societățile post-socialiste după 1989. Între anii 2005-06 a urmat Programul Curatorial în cadrul Institutului de Artă Contemporană Stichting DE APPEL din Amsterdam, unde a co-produs proiectul “Mercury in Retrograde”.
În 2010 a făcut o resedință artistică la Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, Paris unde a realizat proiectul – “Drifting Identity Station”, în cursul aceluiaș an urmează o resedință în SUA în cadrul programului ARTSLINK unde face o o cercetare și un schimb de experiență în cadrul programul curatorial de la California College of the Arts din San Francisco.
Transformări urbane și schimbările fundamentale survenite în sfera publică au stat la baza demersului curatorial – CHIȘINĂU – Arta, Cercetare in Sfera Publică (2010) – o platformă trans-disciplinară de investigare a discursurilor instituționale și politice dominante care au modelat peisajul urban al orașului în decursul istoriei recente.
Printre proiectele sale se număra “Apartamentul Deschis” – o replică la scara reală a unui apartament de tip socialist realizat la Chișinău (2009) în colaborare cu Asociatia Oberliht și “Block-89” (2010) în cadrul proiectului KNOT din Warsovia. Ulterior a produs “Balconul Flotant” (2011) – o intervenție în cartierul residential Husby din Stokholm, care a abordat problema segregarii populației migrante, gentrificarea cartierului, laolaltă cu chestiunea privatizării “fâșiei verzi” din preajma cartierului ce urmează a fi radiată din țesutul urban.

Participarile sale recentе includ: “ART PROSPECT: URBAN OLUM – RETHINK, REDO, REVIVE” Festival de Art in Spatiu Public, cartierul Bayil, Baku, Azerbaijan, Festivalul de arta video VIDEO VORTEX XI:Video in Flux, Kochi-Muzeris, Kerala, India, Atelier si Simposion “PLAY/PAUSE, FF/REWIND-Shared Practices & Archaeologies of Media”, İ.D. Bilkent University din Ankara, si Festival pentru Arta si Cultura Digitala – FACE VALUE/Transmediale, 2018, Berlin.

Ştefan RUSU (b. 1964 in Kâietu, Moldova) is a visual artist, curator, editor, and filmmaker, currently based in Bishkek, Kyrgyzstan. His artistic/curatorial agenda is geared towards the processes of transformation and changes in post-socialist societies after 1989. In 2005-2006 he attended the Curatorial Training Program at De Appel art center from Amsterdam where he co-curated Mercury in Retrograde. In the course of the same year (2010) he was in residence at Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, Paris where he realised a curatorial research project – Drifting Identity Station. The same year he was awarded a CEC Artslink Fellowship and completed the residence at the Graduate Program in Curatorial Practice of the California College of the Arts, San Francisco.

Urban transformations and the changes occurred in the public sphere where the subjects of his other curatorial endeavour – CHIȘINĂU – Art, Research in the Public Sphere (2010) – a cross-disciplinary platform that investigated the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of town in the course of its recent history.
Beginning with 2009 he developed a number of interventions in the public space, among which is Flat Space – a functional replica of socialist apartment commissioned by Oberliht Young Artists Association from Chisinau and Block 89(2010) – a site-specific intervention realised in the frame of KNOT Project in Ursinov district from Warsaw. Following this path he designed Floating Balcony (2011) – an intervention in Husby district from Stockholm that deals with the segregation of the migrant population, gentrification of the Husby housing area and a threat of privatising “green line” and its following erasure from the urban fabric.

His recent participations includes: “ART PROSPECT: URBAN OLUM – RETHINK, REDO, REVIVE” Public Art Festival, Bayil district, Baku, Azerbajan, Festival: VIDEO VORTEX XI:Video in Flux, Kochi-Muzeris, Kerala, India, Workshop & Symposium “PLAY/PAUSE, FF/REWIND-Shared Practices & Archaeologies of Media” at İ.D. Bilkent University from Ankara and Festival for Digital Art and Culture, FACE VALUE/Transmediale, 2018, Berlin.