Participanți: Anca Benera & Arnold Estefan, Baran Caginli, Dana Andrei & Sorin Popescu, Beatrice Anghelache, Cătălin Gheorghe, Maxim Polyakov

Mădălina Muscă, Bogdan Popa, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte, Ruxandra Simion, Delia Bulgaru

Mai - Noiembrie 2021

Printr-o examinare teoretică și artistică aprofundată asupra practicii lecturii în comun vom examina cum arta și cultura devin factori importanți în educație, în special în cadrul educației informale de tip peer-to-peer și inter generaționale. Expozițiile de grup, grupurile de lectură și publicațiile vor contribui creșterea conștientizării și capacității artiștilor și operatorilor culturali de a-și asuma rolul de educatori.

În mod deosebit în timpul acestor vremuri confuze, când COVID-19 a izolat mulți oameni în casele lor, practica lecturii în comun, adică interpretarea, traducerea, înțelegerea atât a textelor cât și a lumii înconjurătoare, ne permite o plasă de siguranță mentală și intelectuală. Lectura în comun a devenit mai accesibilă prin intermediul practicilor digitale și de aceea ne permite să menținem și să dezvoltăm sentimentul unei comunități internaționale interdependente pe care artiștii au fost obișnuiți să o locuiască. Prin faptul că grupurile de lectură se desfășoară online, cu participanți din Belgrad, Iași dar și din alte țări, sunt înregistrate și promovate online, proiectul va contribui la cultura publică digitală precum și la explorarea posibilităților de a gândi împreună cu ajutorul platformelor digitale.

Urmărind dialogul dintre Blanchot și Nancy, vom analiza cum lectura constituie o comunitate (Lectura ca relație socială). Cu Freire vom cerceta alfabetizarea adulților înțeleasă ca proiect politic (Educația adulților). Cu ajutorul propriilor experiențe ca intervievatori și lecturilor din Derrida și Lazarus vom cerceta experiența anchetelor și interviurilor cu muncitori (Asupra interviurilor cu muncitori). În cele din urmă, cu Lukacs și Sutlic vom analiza practica educației prin cultură în mediile muncitorești (Cu privire la problemele lucrătorilor).

În plus față de lecturile teoretice, vom efectua cercetări istorice cu privire la modul în care cultura a contribuit în practică la educație în diferite țări și vom lărgi rețeaua de colaboratori prin implicarea unor organizații care practică astăzi educația informală și educația de tip peer-to-peer în cultură.

Programul include și o serie de proiecte expoziționale ale artistelor și artiștilor Anca Benera & Arnold Estefan, Cătălin Gheorghe, Baran Caginli, Beatrice Anghelache, Dana Andrei & Sorin Popescu și Maxim Polyakov.

Through an in depth theoretical and artistic examination of the practice of reading together we will examine how art and culture are becoming an important factor in education and especially peer to peer and intergenerational informal education. As a result, the group exhibitions, the reading groups, the publications will raise awareness and build the capacity of artists and cultural operators to assume this role of educators.
Especially in these confusing times, when COVID – 19 has confined many people to their homes, the practice of reading i.e. interpreting, translating, making sense together of both texts and the world around us allows an intellectual and mental security net. It is also more accessible through digital practices and therefore allows to maintain and further develop the sense of international interdependent community that artists have become used to inhabit. As the reading groups will be conducted online, with participants gathering in Iasi and Belgrade, as well as with participants from additional countries and it will be recorded and promoted online, it will contribute much to the exploring the possibility of thinking together on digital platforms and to public digital culture.
Following the dialog between Blanchot and Nancy we will look at who reading constitutes a community (On reading as a social relation). Following Freire we will research adult literacy as a political endeavor (Adult education). Due to our experience with conducting interviews and following Lazarus and Derrida we will research the experience of interviews and workers inquiries (On the workers inquiries). Finally, following Lukacs and Sutlic we will inquire into the practice of cultural education in workers’ environment (Realism and reality in workers’ environment).
In addition to the theoretical readings we will conduct historical research on how culture has contributed to education in practice in different countries and we will widen the network of collaborators by engaging with organizations that practice informal and peer to peer education in culture today.
The program includes a series of exhibitions by artists such as Anca Benera & Arnold Estefan, Cătălin Gheorghe, Baran Carangli, Beatrice Anghelache, Dana Andrei & Sorin Popescu and Maxim Polyakov.

Program:

3 iunie – 10 iulie 2021: Despre lectură ca relație socială, grup de lectură coordonat de Noa Treister

10 iulie – 28 august 2021: On Adult Education, grup de lectură coordonat de Noa Treister

16 iulie – 17 august 2021: Reading Together (I): Beatrice Anghelache & Baran Caginli, expoziție de grup.

6 septembrie – 7 octombrie 2021: Reading Together (II): Dana Andrei & Sorin Popescu, Maxim Polyakov, expoziție de grup.

18 septembrie – 17 octombrie 2021: Realism și realitate în mediul muncitoresc, grup de lectură coordonat de Noa Treister

29 octombrie- în desfășurare: About Reading as Production of Debate, grup de lectură coordonat de Noa Treister

12 Noiembrie 2021: Reading Together (III): Anca Benera & Arnold Estefan, Cătălin Gheorghe, expoziție de grup.

Curatoriat de Noa Treister, Livia Pancu, Florin Bobu

pleiades-350-e1585275082508

Proiectul EXPOZIȚIA CA LECTURĂ este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.