Despre lectură ca producție de dezbatere
Grup de lectură (online) coordonat de Noa Treister

29 octombrie 2021 - 11 decembrie 2021

Acumularea este unul dintre aspectele cruciale ale analizei lui Marx asupra sistemului capitalist. Rosa Luxemburg a fost una dintre figurile cheie care au inițiat o dezbatere pe această temă după publicarea lucrării sale “Acumularea capitalului”. Lecturând “Acumularea capitalului – o anticritică”, care a fost răspunsul Rosei Luxemburg la criticii săi, vom putea urmări întreaga dezbatere cu privire la întrebarea legată de cum conceptualizăm organizarea unei dezbateri politice care să includă atât metoda, cât și practica.

Bibliografie:

Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital – An Anti-critique, 1913

ABOUT READING AS PRODUCTION OF DEBATE

online reading group coordinated by Noa Treister

29th of October, 2021 – 11th of December 2021

 

Accumulation is one of the crucial aspects of Marx’s analysis of the Capitalist system. Rosa Luxemburg was one of the key figures that initiated a debate on the subject that followed the publication of her The Accumulation of Capital. Reading The Accumulation of Capital – An Anti-critique which was Luxemburg’s answer to her critiques, we will be able to follow the entire debate on this question to consider how to hold a political debate that includes both method and praxis.

Bibliography:

Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital – An Anti-critique , 1913

Realism și realitate în mediul muncitoresc
Grup de lectură (online) coordonat de Noa Treister

18 septembrie 2021 - 17 octombrie 2021

Participanți: Noa Treister, Dana Andrei, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte, Elena Chirila, Delia Bulgaru, Florin Bobu, Livia Pancu, Bogdan Popa, Slobodan Golubovic

Ce este realismul, mai ales astăzi, într-o lume a așa-numitului post-adevăr și modul în care insistența lui Lukacs asupra romanului istoric și asupra realismului este încorporată în lectura noastră de astăzi atât a romanului cât și a realității? Cum și cine ar trebui să înfățișeze lumea „muncitorilor esențiali” în timpul COVID-19? Cum diferă arta de jurnalism? Pe de altă parte, o întrebare care rezultă este cât de mult este permis cititorului / privitorului să intervină în text? Contrar bunului simț, sunt tocmai textele ermetice care trăiesc prin munca cititorului / privitorului și își dezvoltă imaginația, adică libertatea lor, permițându-le, așadar, să se interpreteze prin lucrare. Ceea ce conduce la întrebarea cine este destinatarul lucrării? Și cum îl abordează lucrarea? Toate acestea le vom urmări cu Lukacs.

Bibliografie:

Georg Lukacs, History and Class Consciousness, 1968

REALISM AND REALITY IN WORKERS’ ENVIRONMENT

online reading group coordinated by Noa Treister

18th of September, 2021 – 17th of October 2021

 

What is realism, especially today in a world of so called post-truth and how Lukacs’s insistence on the historical novel and on realism is embedded in our reading today of both the novel and reality? How to and who should portray the world of “essential workers” in the time of COVID-19? How does art differ from journalism? On the other hand a question that ensues is how much the reader/viewer is allowed to intervene in the text? Contrary to common sense it is actually the hermetic texts that live much for the reader’s/viewer’s work and develop their imagination i.e. their freedom, therefore allowing them to interpret themselves through the work. Which leads to the question who is the addressee of the work? And how does the work address them? All this we will follow with Lukacs.

Bibliography:

Georg Lukacs, History and Class Conscience, 1968

Despre educația adulților
Grup de lectură (online) coordonat de Noa Treister

10 iulie 2021 - 28 august 2021

Participanți: Noa Treister, Dana Andrei, Beatrice Anghelache, Romeo Anghelache, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte, Ruxandra Simion, Delia Bulgaru, Florin Bobu, Livia Pancu, Mădălina Muscă, Slobodan Golubovic

Paulo Freire a avut o influență substanțială asupra artei sociale și comunitare în chestionarea graniței dintre viață și artă, de exemplu în definirea profesorului ca artist. Pentru el, alfabetizarea nu a fost un impediment tehnic sau un mod de perfecționare individuală, ci un prag de participare. Alfabetizarea nu înseamnă doar citirea alfabetului, ci un mod de a gândi despre modul nostru de participare și despre metodele introduse de grupurile sociale dominante pentru a limita participarea sau despre practicile pe care aceste grupuri le oferă pentru a permite incluziunea. Vom examina lectura în grup ca metodă de incluziune.

Bibliografie:

Freire, Paulo., Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum, 1970

ON ADULT EDUCATION

online reading group coordinated by Noa Treister

10th of July – 28th of August, 2021

 

Paulo Freire had a substantial influence on social and community art in questioning the border between life and art, for instance in defining the teacher as an artist. For him literacy was not a technical impediment or a way of self-advancement but a threshold of participation. Literacy does not only mean reading the alphabet but a way of thinking about our mode of participation and about what the gatekeepers social groups install to limit participation or the practices they provide to allow inclusion. We will examine group reading as a method of inclusion.

Bibliography:

Freire, P., Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum, 1970

Despre lectură ca relație socială
Grup de lectură (online) coordonat de Noa Treister

3 iunie - 10 iulie 2021

Participanți: Noa Treister, Anca Benera & Arnold Estefan, Baran Carangli, Dana Andrei, Beatrice Anghelache, Romeo Anghelache, Cătălin Gheorghe, Maxim Polyakov, Mădălina Muscă, Bogdan Popa, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Smaranda Ursuleanu, Andrei Timofte, Ruxandra Simion, Delia Bulgaru, Florin Bobu, Livia Pancu, George Doroș, Elena Chirilă

Dezbaterea dintre Jean Luc Nancy și Maurice Blanchot a început în anii ‘80 în jurul problemei constituirii unei comunități în schimbul de idei privind problema lecturii și a subiectului din jurul textului lui Nancy, Comunitatea absentă, a textului lui Blanchot, Comunitatea de nemărturisit precum și a răspunsului întârziat a lui Nancy, Comunitatea dezavuată. În urma lecturii acestor texte, ne vom întreba cine este subiectul care citește și cum citim împreună. Acest lucru are o relevanță extremă pentru artiștii și teoreticienii care se găsesc frecvent în afara locurilor convenționale de adunare profesională, precum galerii, muzee sau universități și doresc dialogul și sentimentul de comunitate.

Bibliografie:

Jean Luc Nancy, La Communauté désœuvrée (The Inoperative Community/ Comunitatea absentă)
Maurice Blanchot, La Communauté inavouable (The Unavowable Community/ Comunitatea de nemărturisit)
Jean Luc Nancy, Communauté désavouée (The disavowed community / Comunitatea dezavuată)

ON READING AS A SOCIAL RELATION

online reading group coordinated by Noa Treister

3 – 6 of June, 2021

 

The debate between Jean Luc Nancy and Maurice Blanchot started in the 80’s around the question of the constitution of a community in the exchange surrounding Nancy’s The Inoperative Community and Blanchot’s The Unavowable Community, and recently a belated answer in Nancy’s The Disavowed Community surround the question of reading and the subject. Following these texts we will be asking who is the subject that reads and how is reading always already together. This has extreme relevance to artists and scholars that find themselves frequently outside the conventional professional gathering places like galleries, museums or universities and are craving dialog and a sense of community.

Bibliography:

Jean Luc Nancy, La Communauté désœuvrée (The Inoperative Community/ Comunitatea absentă)
Maurice Blanchot, La Communauté inavouable (The Unavowable Community/ Comunitatea de nemărturisit)
Jean Luc Nancy, Communauté désavouée (The disavowed community / Comunitatea dezavuată)

Credit imagine copertă: [Fotografia #W071] Fototeca online a comunismului românesc, (15.05.2021) Cititul ziarului în colectiv la arie, organizat de căminul cultural din Livezeni, Regiunea Dolj.(1950), Cota: 3/1950, Arhiva Institutului de Istorie P.M.R

About Reading as Production of Debate

11 decembrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
10 decembrie 2021, 4 pm- 6 pm
4 decembrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
27 noiembrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
26 noiembrie 2021, 4 pm- 6 pm
20 noiembrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
19 noiembrie 2021, 4 pm- 6 pm
12 noiembrie 2021, 4 pm- 6 pm
6 noiembrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
5 noiembrie 2021, 4 p.m. – 6 p.m.
30 octombrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
29 octombrie 2021, 4 p.m. – 6 p.m.

Realism and Reality in Workers’ Environment

17 octombrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
15 octombrie 2021, 4 p.m. – 6 p.m.
9 octombrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
8 octombrie 2021, 4 p.m. -6 p.m.
2 octombrie 2021, 11 a.m. -5 p.m.
1 octombrie 2021, 4 p.m. – 6 p.m.
25 septembrie 2021, 11 a.m. – 5 p.m.
24 septembrie 2021, 4 p.m. -6 p.m.
19 septembrie 2021 10 a.m. – 4 p.m.
18 septembrie 2021 10 a.m. – 4 p.m.

On Adult Education

28 august 2021 10 a.m. – 4 p.m.
27 august 2021 10 a.m. – 4 p.m.
21 august 2021 10 a.m. – 4 p.m.
20 august 2021, 4 p.m. – 6 p.m.
14 august 2021, 10 a.m.- 4 p.m.
7 august 2021, 10 a.m. – 4 p.m.
6 august 2021, 4 – 6 p.m.
24 iulie 2021, 10 a.m -4 p.m.
23 iulie 2021, 4-6 p.m.
18 iulie 2021, 10 a.m. – 4 pm
16 iulie 2021, 4-6 pm
10 iulie 2021, 12 a.m.- 4 p.m

On Reading as a Social Relation

10 iulie 2021, 10 a.m.- 4 p.m

9 iulie 2021, 4-6 p.m.

4 iulie 2021, 10 a.m. – 4 p.m

2 iulie 2021, 4-6 p.m.

26 iunie 2021, 10 a.m. – 4 p.m.

25 iunie 2021, 4-6 p.m.

12 iunie 2021, 10 a.m. – 4 p.m.

11 iunie 2021, 4-6 p.m.

3-6 iunie 2021, 10 a.m. – 4 p.m.

Vida Gheza, Lectura, 1940, St. Cyprien; Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Colecția personală Prof. Univ. Raoul Șorban, inv.1270, dosar 4