Prezentare, 21 Noiembrie 2018, ORELE 19.00

Fabrica de Pensule
Henri Barbusse 59-61, 400616 Cluj-Napoca

Pe 21 noiembrie vă invităm la o discuţie între Corina Bucea şi artistul conceptual Jens Haaning.

Aşa cum ne spune GIBCA (Goteborg Biennial 2017), Jens Haaning este „unul dintre cei mai importanţi şi angajaţi critic artişti ai generației sale”, astfel încât curatorul acesteia – Nav Haq – a dedicat o secţiune întreagă practicii artistului danez. Aceasta a fost una dintre cele mai largi prezentări de până acum a operei artistului, mai ales în regiunea nordică.

Numele său ne este cunoscut celor mai mulţi/multe dintre noi din cartea “Estetica Relaţională” a lui Nicolas Bourriaud, apărută în România mai întâi pe sub mână, xeroxată şi în limba franceză, la începutul anilor 2000, iar apoi tradusă de către Cristian Nae, la editura IDEA, în cadrul colecţiei Balkon, în 2007.

De cele mai multe ori printr-o cerinţă aparent simplă, deşi dificil de realizat, Jens Haaning pune în acţiune mecanismele complexe ale relaţiilor economice şi sociale din jurul oricăror acţiuni care implică mutarea şi dislocarea – fie ea fizică sau simbolică.
Mişcă dintr-un loc în altul pământ – “Reducing Europe by 1m²”, 2009, Instant Herlev Institute, scaune – “Redistribution (London – Karachi)”, Publicness, ICA London 2003, apă – “Gwangju – Imgingak (Water Exchange”), 2002, Pause, Gwangju Biennale, 2002, South Korea, lumină -“Kassel – Hanoi, (Light Bulb Exchange)”, Documenta 11, 2002, ateliere de textile “Berliner Naherei (working title)”, Berlin Biennale, 2009, porumbei – “Albanian Pigeons”, 2008, 2nd Biennial of Contemporary Art Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia, 2009, afaceri – “ALD Carmarket Kobenhavn”, 2010 şi “Thai Body Massage”, Kunstahall Nord, 2010 sau bancuri – “Turkish Jokes”, P.I.G. Public art project în Oslo, Norvegia şi “Arabic Joke”, Who Cares, Public art project by Creative Time, New York.

Jend Haaning lucrează şi în colaborare cu alţi artişti, acum fiind foarte actuală colaborarea sa cu Santiago Sierra, atunci când cei doi au realizat “The Copenhagen Declaration”. Lucrarea face referinţă la Declaraţia de la Copenhaga cu ocazia World Summit for Social Development din 1995, prin care se pleda pentru eradicarea sărăciei, angajarea tuturor pe piaţa muncii şi incluziune socială. Lucrarea a fost realizată 20 de ani după semnarea acestei declaraţii.

În România, Jens Haaning a participat la Bienala Internaţională de Artă Periferic 7 din 2006 cu o lucrare nouă: “10 catalogues Periferic 7 sent to Africa / “10 cataloage Periferic 7 trimise în Africa”. Această lucrare a început prin actul de a trimite 10 seturi de cataloage ale bienalei din Iaşi, România către oficiul poștal central din Conackry, Guineea.
În 2018 Jens a revenit în România şi a realizat “Untitled (Light fitting from the House of the People, Bucharest)” / “Fără titlu (Corp de iluminat din Casa Poporului, Bucureşti)”, 2018. Dacă în 2006 a decis să priveze organizatorii de 10 seturi de cataloage ale bienalei pentru a le disloca şi a le reaşeza într-o situaţie în care acestea să nu mai poată semnifica decât inutilitatea în afara câmpului artei (acestea au fost trimise oficiului poştal central din Conakry, Guineea), în 2018, Jens Haaning a dislocat un corp de iluminat din Casa Poporului din Bucureşti pentru a-l instala permanent în spaţiul tranzit.ro/ Iaşi.

Corina Bucea este manager cultural care trăieşte şi lucrează la Cluj. Ea are o vastă experienţă în coordonarea proiectelor culturale, a producţiei artistice şi a politicilor culturale. Corina este una dintre membrele fondatoare ale spaţiului de artă şi cultură contemporană Fabrica de Pensule / The Paintbrush Factory din Cluj, Romania, unde acum activează ca membră a bordului artistic.

Această prezentare este realizată în parteneriat cu Colectiv A din Cluj si este parte din proiectul TRECUT INCOMOD/ INCONVENIENT PAST. Acesta propune o serie de intervenții culturale care examinează critic transformările sferei publice şi a politicilor memoriei în relație cu caracterul hegemonic al discursurilor capitalismului astăzi prin utilizarea unor mijloace de producție culturală dintre cele mai diverse: expoziții și proiecții de film (Harun Farocki), cercetarea artistică (Minna Henriksson şi Jens Haaning), prezentarea publică și investigația teoretică (Marius Babias şi Sezgin Boznik).

Curatoriat de Livia Pancu și Florin Bobu.

JENS HAANING
21.11.2018, 7 p.m.

Fabrica de Pensule
Henri Barbusse 59-61, 400616 Cluj-Napoca

On November 21 we invite you to a discussion between Corina Bucea and the conceptual artist Jens Haaning about his artistic practice.

As GIBCA tells us (Goteborg Biennial 2017), “Jens Haaning is one of the most significant and critically-engaged artists of his generation”; therefore its curator, Nav Haq, dedicated an entire section to the Danish artist’s practice. This was one of the most extensive presentations of Jens Haaning’s body of work so far, especially in the northern region.

To most of us, his name is known from Nicolas Bourriaud’s book “Relational Aesthetics”, that firstly appeared in Romania illegally photocopied and in French language, in the early 2000s. Then it was translated by Cristian Nae, at IDEA publishing house, in the frame of their Balkon collection in 2007.

Often, through a seemingly simple, though difficult task, Jens Haaning puts into action the complex mechanisms of economic and social relations around any act that involves physical or symbolic moving and dislocation.

He is moving from one place to another
soil: “Reducing Europe by 1m²”, 2009, Instant Herlev Institute;
chairs: “Redistribution (London – Karachi)”, Publicness, ICA London 2003;
water: “Gwangju – Imgingak (Water Exchange)”, 2002, Pause, Gwangju Binnale, 2002, South Korea;
light: “Kassel – Hanoi (Light Bulb Exchange)”, Documenta 11, “Naïre (working title)”, Berlin Biennale, 2009
pigeons:”Albanian Pigeons “, 2008, 2nd Biennial of Contemporary Art Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 2009); businesses: “ALD Carmarket”, Kobenhavn 2010 and “Thai Body Massage”, Kunstahall Nord, 2010)
or jokes: “Turkish Jokes”, PIG Public art project in Oslo, Norway and “Arabic Joke”, Who Cares, Public art project by Creative Time, New York.

Jens Haaning is also working in collaboration with other artists. He has worked together with Santiago Sierra for “The Copenhagen Declaration”. The work refers to “The Copenhagen Declaration” of the 1995 World Summit for Social Development, which was advocating the eradication of poverty and unemployment and social inclusion. The work was done 20 years after the declaration was signed.

In Romania, Jens Haaning participated at Periferic 7 International Art Biennial back in 2006 with a new work: “10 catalogs Periferic 7 sent to Africa / “10 cataloage Periferic trimise în Africa”. The work started with the act of sending 10 sets of catalogs of the biennial from Iasi, Romania to the central post office in Conakry, Guinea.

In 2018, Jens returned to Romania and created a permanent new work: “Untitled (Light fitting from the House of the People, Bucharest)”. If in 2006 he decided to deprive the organizers of 10 sets of biennial catalogs and re-insert them in a situation where they can only signify the uselessness outside the field of art (they were sent to the central post office in Conakry, Guinea), in 2018, Jens Haaning has dislocated a light fitting from the People’s House in Bucharest in order to permanently install it in the tranzit.ro/ Iași space.

Corina Bucea is a cultural manager based in Cluj, Romania. She has extensive experience in coordinating cultural projects, arts production and cultural policies. Corina is one of the founding members of the contemporary art and culture space Fabrica de Pensule / The Paintbrush Factory in Cluj, Romania, where she currently is a member of the Artistic Board.

This presentation is realised in partnership with Colectiv A from Cluj and is part of the project TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST. This project proposes a series of cultural interventions that critically examine the transformations of the public sphere and memory policies in relation to the hegemonic character of capitalist discourses today, by using various cultural production means: exhibitions and film screenings (Harun Farocki), artistic research (Minna Henriksson and Jens Haaning), public presentation and theoretical investigation (Marius Babias and Sezgin Boznik).
Project by Livia Pancu and Florin Bobu
TRECUT INCOMOD/ INCONVENIENT PAST project is organized by 1 + 1 in collaboration with tranzit.ro/ Iasi, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), German Cultural Center Iasi and is co-financed by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund (AFCN). AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
www.unuplusunu.org
Image: “Redistribution (London-Karachi)”, 2003, in the frame of “Publicness”, ICA London, UKI am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TRECUT INCOMOD

+ HARUN FAROCKI – BETWEEN TWO WARS

+ RAB RAB PRESS

+ MINNA HENRIKSSON – MONUMENTE ANTI-FASCISTE DIN IASI

+ SEZGIN BOYNIK – THEORY OF IMAGE IN VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION

+ JENS HAANING

Jens Haaning s-a născut în 1965, în Copenhaga, Danemarca, loc în care trăieşte şi lucrează. Hegemonia ideologică şi cea economică – adică tocmai ceea ce ne modelează chiar şi în cele mai intime şi particulare activităţi ale vieţilor noastre din carul sistemului neo-liberal – sunt de multe ori adresate în practica sa artistică. De multe ori, întâlnirea cu un proiect realizat de către Jens Haaning poate determina un un anumit tip de reflecţie asupra posibilităţilor de redistribuţie ale valorii şi bună-stării, altfel deficit de imaginat.

Jens Haaning a expus extensiv în documenta XI în Kassel, Germania în 2002, Traffic (curatoriată de Nicolas Borriaud) la CAPC Museé d’art contemporain în Bordeaux, Franţa în 2002 şi Bienala Periferic 7, (secţiunea “Strategies of Learning”, curatoriată de către Florence Dérieux) în Iaşi, Romania în 2006. În toamna anului 2017, o amplă expoziţie dedicată practicii sale artistice a putut fi văzută în cadrul Bienalei de la Gothenburg (curatoriată de către Nav Hag), în Gothenburg, Suedia.

DanishArtsFound_LOGO_CMYK

Proiectul TRECUT INCOMOD este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), Centrul Cultural German Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
www.unuplusunu.org
Imagine: “Redistribution (London-Karachi)”, 2003, in cadrul “Publicness”, ICA London, UK

Jens Haaning was born in 1965 in Copenhagen, Denmark, where he currently lives and works. His artistic practice addresses in many instances the ideological and economical hegemony that is designing even the most particular and intimate activities our lives within the neo-liberal system. Often, when encountering one of his projects one may become more reflective on the possibilities of infrastructural redistribution of value and wealth, otherwise difficult to be imagined.
Jens Haaning has exhibited extensively, e.g. documenta XI in Kassel, Germany in 2002, Traffic (curated by Nicolas Borriaud) at CAPC Museé d’art contemporain in Bordeaux, France in 2002, and Periferic 7 Biennale, (curated by Florence Dérieux) in Iaşi, Romania in 2006. In the fall of 2017 a large survey of Haaning’s artistic practice could be seen at the Gothenburg Biennial (curated by Nav Haq) in Gothenburg, Sweden.