Tomas RAFA, Cristina DAVID, Ivana SMILJANIC, Behzad KHOSRAVI NOORI, Andrei NACU, Andreea CIOARĂ, Smaranda URSULEANU, Cătălina HIREAN, Ana SZEL, Marius-Alexandru DAN, Alexandru ȚÎRDEA, Szabolcs KISSPAL, Ghenadie POPESCU, Dan ACOSTIOAEI, Jonas SOYDAN, Andreas FOGARASI, Minna L. HENRIKSSON, Sezgin BOYNIK

Iulie– Noiembrie 2017
Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

În prezent sfera publică resimte acut nevoia clarificării în raport cu ascensiunea curentelor identitare naționaliste care erodează principiile democrațiilor liberale. Noi propuneri naționaliste pun la încercare în mod radical conceptul liberalismului democratic. Proiectul COMUNITĂȚI RE-IMAGINATE va ilustra capacitatea artei contemporane de a oferi moduri de înțelegere aprofundată ale prezentului social, în strânsă legătură cu memoria locală și agenda artistică globală.

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este un proiect cultural transdisciplinar, realizat în Iaşi, cu contribuția unor artişti, teoreticieni sau cercetători locali şi internaţionali. Prin metode specifice artei contemporane (microrezidenţe, expoziţii, proiecţii de filme, prezentări și discuții) sau dezbaterii publice umanist-sociale (seminarii, prezentări, interviuri), COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE adresează conceptele de „naţiune” și „naţionalism” în contextul specific al istoriei culturale a Iaşiului (pe de o parte Unirea din 1859, nostalgia vechiului statut de capitală, vecinătatea cu Republica Moldova, condiția de oraş de graniţă al Uniunii Europene, pe de altă parte influenţa cercurilor eclesiastice tradiţionaliste, rolul specific în apariţia şi ascensiunea celei mai importante mişcări de tip fascist din România – Legiunea Arhanghelului Mihail – în perioada interbelică, Pogromul de la Iaşi din 1941).

Programul include expoziția solo New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) a artistului slovac Tomas Rafa, expoziția de grup micro-Narațiuni cu contribuțiii din partea Cristinei David, Ivanei Smiljanic, a lui Behzad Khosravi Noori și lui Andrei Nacu, a Andreei Cioară, Smarandei Ursuleanu, Cătălinei Hirean, a lui Jonas Soydan și a lui Dan Acostioaei și a lui Ghenadie Popescu, seminarul Națiune și naționalism coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea precum și rezidența la Iași și prezentarea publică Naționalism și artă contemporană a Minnei Henriksson și a lui Sezgin Boynik. Ana Szel va realiza o prezentare a contextului legislativ ce a guvernat funcționarea și evoluția cinematografiei române de-a lungul perioadei socialiste pornind de la o serie de documente ce se găsesc în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”.  Expozițiile vor fi însoțite și de o serie proiecții de film cu lucrări ale artiștilor Szabolcs KissPál sau Andreas Fogarasi.

Curatoriat de: Livia Pancu, Ovidiu Gherasim Proca și Florin Bobu

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE / RE-IMAGINED COMMUNITIES

July – November 2017

Al. Lăpușneanu street, no. 7-9, Iași

 

Tomas RAFA, Cristina DAVID, Ivana SMILJANIC, Behzad KHOSRAVI NOORI, Andrei NACU, Andreea CIOARĂ, Smaranda URSULEANU, Cătălina HIREAN, Ana SZEL, Marius-Alexandru DAN, Alexandru ȚÎRDEA, Szabolcs KISSPAL, Ghenadie POPESCU, Dan ACOSTIOAEI, Jonas SOYDAN, Andreas FOGARASI, Minna L. HENRIKSSON, Sezgin BOYNIK

The public sphere currently feels an acute sense of clarification regarding the rise of nationalist identitary currents that erode the principles of liberal democracies. New nationalist proposals are radically testing the concept of democratic liberalism. The project COMUNITĂȚI RE-IMAGINATE (RE-IMAGINED COMMUNITIES) is illustrating the contemporary art’s ability to offer ways of profound understanding of the social present, tightly connected to the local memory and the global artistic agenda.

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE is a trans-disciplinary cultural project realized in Iași with contributions of international and local artists, theoreticians and researchers. By means that are specific to the contemporary art (micro-residencies, exhibitions, screenings, presentations and discussions) or to the social-humanist public debate (seminars, presentations, interviews) RE-IMAGINED COMMUNITIES addresses the concepts of “nation” and “nationalism” in the specific context of the cultural history of Iași (on the one hand the 1859 unification, the nostalgia of the statute of old capital city, the vicinity of Republic of Moldova, the condition of border city of the European Union and on the other hand, the influence of the traditionalist ecclesiastical circles, the specific role in the apparition and the rising  – in the period between the wars – of the most important fascist type movement from Romanian – The Legion of the Archangel Mikhail, the 1941 Iași Pogrom).

 

The program includes the solo show by Slovak artist Tomas Rafa New Nationalism in the Heart of Europe, the group exhibition micro-Narațiuni (micro-Narratives) with contributions from Cristina David, Ivana Smiljanic, Behzad Khosravi Noori, Andrei Nacu, Andreea Cioară, Smaranda Ursuleanu, Cătălina Hirean, Jonas Soydan, Dan Acostioaei, Ghenadie Popescu, the seminar Națiune și naționalism (Nation and Nationalism) coordinated by the researchers Marius-Alexandru Dan and Alexandru Țîrdea and also the Iași micro-residency and the public presentation Nationalism and Contemporary Art by Minna Henriksson and Sezgin Boynik. Ana Szel will make  presentation of the legislative context that governed the functioning and the evolution of the Romanian cinematography during the socialist period starting from a series of documents in the archive of “Alexandru Sahia” Cinematografic Studio. The exhibitions will also be accompanied by a series of film screenings by Szabolcs KissPál or Andreas Fogarasi.

Curated by: Livia Pancu, Ovidiu Gherasim Proca and Florin Bobu

 

Proiectul COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Comunități Re-imaginate

+ NAȚIUNE ȘI NAȚIONALISM

+ MICRO-NARAȚIUNI

+ ANA SZEL, NORMATIVE, HOTĂRÂRI, DECRETE

+ MINNA HENRIKSSON ȘI SEZGIN BOYNIK – NAȚIONALISM ȘI ARTĂ CONTEMPORANĂ

+ SZABOLCS KISSPÁL, THE RISE OF THE FALLEN FEATHER

+ ANDREAS FOGARASI, VASARELY GO HOME (2011)

+ NEW NATIONALISMS – TOMÁŠ RAFA

Program:

8-9 iulie 2017: seminarul Națiune și naționalism, coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea  

8 iulie 2017, ora 19:00: Normative, hotărâri, decrete (titlu în lucru) masă de lucru și prezentare publică cu Ana Szel 

9 – 21 iulie 2017: micro-Narațiuni, expoziție de grup cu Ivana Smiljanić, Cristina David, Behzad Khosravi Noori, Andreea Cioară, Andrei Nacu, Smaranda Ursuleanu, Cătălina Hirean, Jonas Soydan, Dan Acostioaei, Ghenadie Popescu

9 iulie 2018: ora 19:00  – vernisaj micro-Narațiuni

9 iulie 2018: ora 20:00  –  Ivana SMILJANIĆ, In Line (In Home-Making And Art) performance live, approx. 30′, 2017

9 iulie – 9 octombrie 2017, Andrei Nacu:  mulțimi, submulțimi, familii, 3 expoziții de fotografie în 3 scări de bloc din cartierul Nicolina din Iași, în cadrul expoziției de grup  micro-Narațiuni.

1 august 2017 : ora 19:00, Naționalism și artă contemporană, prezentare Minna Henriksson și Sezgin Boynik.

2 august 2017 : ora 11:00 – 18:00, Seminar cu Minna Henriksson și Sezgin Boynik.

13 Octombrie 2017:ora 19:00 Proiecție de  film – Szabolcs KissPál, The Rise of the Fallen Feather (2016). str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

20 Octombrie 2017: ora 19:00 Proiecție de  film – Andreas Fogarasi, Vasarely Go Home (2012), str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

6-21 Octombrie 2017: New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) expoziție solo a artistului slovac Tomas Rafa

Program:

8-9 of July 2017 – Națiune și naționalism (Nation and Nationalism) seminar, coordinated by the researchers Marius-Alexandru Dan and Alexandru Țîrdea

8 of July 2017, 19:00 – Normative, hotărâri, decrete (Normative, decrees, rulings) working table  and public presentation with Ana Szel starting from a series of documents in the archive of the Cinematography Studio “Alexandru Sahia”

9 – 21 of July 2017 – micro-Narațiuni, group exhibition with Ivana Smiljanić, Cristina David, Behzad Khosravi Noori, Andreea Cioară, Andrei Nacu, Smaranda Ursuleanu, Cătălina Hirean, Jonas Soydan, Dan Acostioaei, Ghenadie Popescu

9 of July 2017, ora 19:00  – micro-Narațiuni opening

9 of July 2017, ora 20:30 – In Line (in Homemaking and Art), live performance by Ivana Smiljanić

9 of July – 9 of October 2017 – Andrei Nacu:  mulțimi, submulțimi, familii, 3 photography exhibitions in Nicolina neighborhood from Iași, in the frame of micro-Narațiuni.

3 of August 2017 (tbc), 19:00 – Nationalism and Contemporary Art, presentation by Minna Henriksson and Sezgin Boynik.

13 of October 2017, 19:00 – Film screening – Szabolcs KissPál, The Rise of the Fallen Feather (2016)

20 of October 2017, 19:00 – Film screening – Andreas Fogarasi, Vasarely Go Home (2012)

6-21 October 2017: New Nationalisms in the Heart of Europe, exhibition by slovak artist Tomas Rafa

Livia PANCU (n. 1980) trăiește și lucrează în Iași. Din 2012 este co-director al tranzit.ro, parte a tranzit.org. A absolvit programul Curating Contemporary Art al Royal College of Art, Londra și în prezent curatoriază programul tranzit.ro/ Iasi (2012 – ). Din 2011 produce alături de Asociația 1+1 proiectul-arhivă: Situl Vertical, bazat pe cercetarea sa: Situl Vertical: decorațiile socialiste și procesul de reabilitare termică a fațadelor de blocuri construite între 1950 și 1990.

Cele câteva texte pe care le-a scris au apărut în The Long April Magazine (No.1) Situl Vertical, publicat de către E-cart, Almost Institution în Self-Organised Subjects, editori:  Stine Hebert şi Anne Szefer Karlsen (2013) şi Killing an Institution, în Context in Flux: Methodological Tools for Cultural Institutions in a Changing Cultural Landscape, eds. Pernila Glasser și Maria Andersson, The Swedish Exhibition Agency/Riksutställningar (2014).

Livia Pancu este în continuare interesată în a înțelege diferitele mecanici instituționale ale organizațiilor dedicate artei contemporane (aproape instituții) în orașe care nu sunt capitale. În Iași, pentru tranzit.ro/ Iași, ea colaborează în toate proiectele cu Florin Bobu, Delia Bulgaru, Andrei Timofte şi Andrei Gavril.

Ovidiu GHERASIM-PROCA este lector, membru al Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Printre domeniile de interes în cercetare se regăsesc studiul ideologiilor politice, tranziţiile politice şi procesele de democratizare, antropologia politică şi studiile culturale. Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte ale sale urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică” – tranzit.ro/ Iași) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject” – tranzit.ro/ Iași).

Florin Bobu (1978) este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. În prezent participă la programul CuratorLab 2016-2017 în cadrul Konstfack, Stockholm.