Noa Treister, Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ștefan Rusu, Jens Haaning, Ovidiu Gherasim Proca, Miki Branişte, Ionuţ Tudor, Andrei Timofte, Marius Alexandru Dan, Dan Acostioaei, Andrei Pripasu, Drazen Crnomat, Andrei Nacu, Katia Pascariu, Alexandru Paicu

tranzit.ro/ Iaşi
Al. Lăpuşneanu street, no. 7-9, Iași

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII  este un proiect cultural transdisciplinar, realizat în Iași, cu contribuția unor artiști, teoreticieni sau cercetători locali și internaționali. Prin metode specifice artei contemporane (expoziții, rezidențe, prezentări și discuții, cercetare artistică) sau dezbaterii publice umanist-sociale (seminarii, prezentări, interviuri), DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII propune o investigație culturală ce contribuie la problematizarea conceptelor de drepturi şi proprietate (drepturile majorității naționale – suveranitatea; drepturile minorității naționale – auto-determinarea și autonomia culturală; drepturile de imigrare pentru mișcarea liberă; dreptul la viața – refugiați; drepturile de gen; dreptul la exprimare și la informare, drepturile de proprietate fizică și intelectuală; precum și drepturile muncii; dreptul la locuință și la educație).

Ca lucrători culturali și reprezentanți ai clasei de mijloc suntem de multe ori  în poziţia de “a cerceta, prezenta sau reprezenta anumite grupuri de interese ca grupuri marginalizate, uneori fără a cunoaște conceptele și ideologia în care suntem angajați, deși accepțiunea generala este că suntem iluminați din punct de vedere politic și social” (Noa Treister).

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII facilitează mobilitatea ideilor și gândirii artistice şi teoretice prin intermediul momentelor de discuții facilitate de două seminare teoretice (Privilegii și identități: Drepturi şi proprietăţi. concepute și coordonate de activista Noa Treister precum și prin organizarea a două expoziții de artă contemporană cu participarea artistelor și artiștilor Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us (Drepturi), Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ștefan Rusu, Andrei Nacu (Proprietate). Proiectul va include o rezidență de cercetare a artistului Jens Haaning (Danemarca) dar și prezentarea lui Ovidiu Gherasim Proca Mitul  politic  al proprietății  intelectuale. De  ce  este  atât  de dăunător?

Proiect de Livia Pancu, Noa Treister și Florin Bobu

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII

+ DREPTURI / RIGHTS (EXPOZIŢIE DE GRUP)

+ PRIVILEGII ŞI IDENTITĂŢI: DREPTURI ŞI PROPRIETATE (SEMINARE)

+ NOA TREISTER: THE POSSIBILITY OF READING

+ OVIDIU GHERASIM PROCA: MITUL POLITIC AL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. DE CE ESTE ATÂT DE DĂUNĂTOR?

+ PROPRIETATE / PROPERTY (EXPOZIȚIE DE GRUP)

+ JENS HAANING

Program:

1 aprilie – 15 iunie 2018: Rights/Drepturi, expoziție de grup cu Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us , str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

24 mai 2018: The possibility of reading, (Posibilitatea lecturii) prezentare de Noa Treister în cadrul Zilelor Spațiului Public Chișinău, 2018

29 mai 2018: 14:00 Mitul  politic  al proprietatii  intelectuale. De  ce  este  atât  de dăunător? prezentare de Ovidiu Gherasim Proca, Universitatea de Arte George Enescu, Facultatea de arte vizuale și design, sala Radu Negru

1-5 iunie 2018:  Rights/Drepturi, seminar coordonat de Noa Treister

19-24 iunie 2018: Property/Proprietate, seminar coordonat de Noa Treister

19 iunie -19 august, 2018: Property/Proprietate, expoziție de grup cu Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ștefan Rusu, Andrei Nacu, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

Proiectul DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Identitatea vizuală a proiectului Drepturi, Libertăți, Privilegii este derivată din cea a The Glitter(y) and the Misery of the European Middle Classes (Strălucirea și nefericirea claselor de mijloc europene), un proiect realizat de tranzit.ro/ Iași in 2017 și curatoriat de Nebojša Milikić, Livia Pancu și Florin Bobu.

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII (RIGHTS, FREEDOMS, PRIVILEGES) is a trans-disciplinary cultural project realized in Iași with contributions of international and local artists, theoreticians and researchers. By means that are specific to the contemporary art (exhibitions, residencies, presentations and discussions, artistic research) or to the social-humanist public debate (seminars, presentations, interviews) DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII (RIGHTS, FREEDOMS, PRIVILEGES) proposes a cultural investigation that contributes to the questioning of the concepts of rights and property (the national majority rights – sovereignty; the national minority rights – self-determination and cultural autonomy; the immigration rights for free movement; the right to life – refugees; the gender rights; the right of expression and for information; the physical and intellectual property rights; as well as labor rights; the right to housing and education).

As cultural workers and representatives of the middle class, we are often in the position to “research, to present and to represent these interest groups as marginalized groups, sometimes without knowing the concepts and the ideology they we are engaged with, despite the fact that we mostly believe to be politically and socially enlightened” (Noa Treister).

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII (RIGHTS, FREEDOMS, PRIVILEGES) facilitates the mobility of ideas and of the artistic and theoretical thinking through the discussion moments of the two theoretical seminars (Privileges and identities: rights and property) initiated and coordinated by the activist Noa Treister, as well as through the organization of two contemporary art exhibitions with the participation of the artists Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us (Rights), Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ștefan Rusu, Andrei Nacu (Property). The project will include a research residency of Jens Haaning but also the Ovidiu Gherasim Proca’s presentation Mitul  politic  al proprietății  intelectuale. De ce  este atât de dăunător? (The political myth of intellectual property. Why is it so harmful?).

Project by Livia Pancu, Noa Treister and Florin Bobu

Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată diferitelor posibilităţi de articulare ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunilor din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al platformei de auto-educație The Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT War – cooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Society – co-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor.

Livia PANCU trăiește și lucrează în Iași. Din 2012 este co-director al tranzit.ro, parte a tranzit.org. A absolvit programul Curating Contemporary Art al Royal College of Art, Londra și în prezent curatoriază programul tranzit.ro/ Iasi (2012 – ). Cele câteva texte pe care le-a scris au apărut în The Long April Magazine (No.1) – Situl Vertical, publicat de către E-cart, Almost Institution în Self-Organised Subjects, editori:  Stine Hebert şi Anne Szefer Karlsen (2013) şi Killing an Institution, în Context in Flux: Methodological Tools for Cultural Institutions in a Changing Cultural Landscape, eds. Pernila Glasser și Maria Andersson, The Swedish Exhibition Agency/Riksutställningar (2014).

Florin Bobu este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. Recent a participat la programul CuratorLab 2016-2017 din cadrul Konstfack, Stockholm unde a curatoriat proiectul lui Nebojša Milikić, A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below la Muzeul de Istorie al Suediei, Stockholm.