MIKLOS KLAUS ROZSA | OLGA STEFAN | GABI BASALICI

FRAGMENTS OF A LIFE

Fragments of a Life is a video combining intimate family conversations between Olga Stefan and her grandmother, Sorana Ursu (now 91), with footage, photographs, and other images from the past and present, creating an assemblage of memories and impressions that both support and reject historical events. Through the personal account of Sorana Ursu, whose father was killed during the 1941 Iasi pogrom, along with those of other members of the family now in Israel and the United States, biographical fragments are pieced together in a desperate attempt to establish a coherent narrative of life, while acknowledging the incomplete image of reality they present, the malleability of memory, and the tragedy of forgetting that is an inherent part of survival. The story follows Sorana Ursu’s life in the wartime years, her evolution into a communist and ultimately her disillusionment, while exploring issues of identity, migration, displacement, and belonging.

Camera and Photography by Miklos Klaus Rozsa
Editing by Gabi Basalici

Miklos Klaus Rozsa(HU/CH)/Olga Stefan (RO/USA/CH) –Fragmente dintr-o viață este o lucrare video ce combină discuţii familiale intime dintre Olga Ştefan şi bunica sa, Sorana Ursu (care are acum 91 de ani), cu materiale video, fotografii şi alte imagini din trecut sau din prezent, realizând un amestec de amintiri şi impresii care ilustrează şi contrazic deopotrivă faptele istorice.
Cu ajutorul mărturiilor personale ale Soranei Ursu, al carei tată a fost ucis în pogromul de la Iaşi, şi ale altor membri ai familiei, ce locuiesc acum în Israel şi în Statele Unite, fragmentele biografice sunt adunate într-o încercare disperată de a construi o naraţiune coerentă a vieţii, recunoscând prezentarea unei imagini incomplete a realităţii, maleabilitatea memoriei şi tragedia uitării, un element inerent al supravieţuirii.

Povestea urmăreşte viaţa Soranei Ursu în anii războiului, evoluţia sa către comunism şi în cele din urmă deziluzia sa în timp ce explorează probleme legate de identitate, migraţie, dezlocuire şi apartenenţă.

Imagine film şi fotografii de Miklós Klaus Rózsa
Editare de Gabi Basalaci

Sorana Ursu and me

Still from skype conversation with Sorana Ursu

Still din conversație pe Skype cu Sorana Ursu

ARTIST BIOGRAPHIES

Miklos Klaus Rozsa (HU/CH)ARTIST

Photographer and political activist (b. 1954, Hungary), Miklós Rozsa is also a journalist who emigrated to Switzerland with his family after the Soviet invasion of Hungary in 1956.  Deeply involved in the left-wing politics of the 1980s student movements and motivated by autonomous reporting, Rozsa assembled an extensive picture library which was used for all kinds of publications in the scene, for leaflets, and press materials. Besides the inherent documentary value of the images, Rózsa considered his photography to be a political act. Rózsa “shot back” with his camera, trying to uncover informants and to capture police brutality.

Fotograf şi activist politic (născut 1954, Ungaria), Miklós Rozsa este de asemenea jurnalist; a emigrat în Elveţia împreună cu familia după invazia sovietică a Ungariei din 1956. Implicat profund în politica de stânga a mişcărilor studenţeşti din anii 1980 şi motivat de jurnalismul independent, Rozsa a adunat o vastă arhivă de imagini, care au fost folosite pentru diverse publicaţii, pentru broşuri şi materiale de presă. Dincolo de valoarea documentară intrinsecă a acestor imagini, Rózsa consideră că activitatea lui este un act politic. Rózsa a “răspuns tirului” cu ajutorul aparatului de fotografiat, încercând să deconspire informatori şi să imortalizeze brutalitatea forţelor de ordine.

OLGA STEFAN(RO/USA/CH)CURATOR

Independent curator, writer, and lecturer born in Bucharest, raised in Chicago and since 2009, based in Zurich. She has curated numerous exhibitions including solo shows with Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Stefan Constantinescu ( which traveled through Europe and the US) and Keren Cytter. Her recent group shows include Laughter and Forgetting, a multi-site exhibition for Bucharest Art Week, Showtime: The Cinema in the Gallery, Guess Who’s Coming to Dinner: Hospitality as Artistic Practice, the traveling Few Were Happy with their Condition: Video, Film,  and Photography in Romania, Blurred Lines and Fire it Up: Ceramic as Material in Contemporary Sculpture. She contributes regularly to ArtReview, Frieze Magazine, Art in America, Flash Art, Sculpture Magazine, Artslant, and Artmargins. She served as the Executive Director of Chicago’s Around the Coyote Arts Festival from 1998-2003, Executive Director of the Chicago Artists’ Coalition from 2005-2009, and as fundraiser and grant writer for Woman Made Gallery from 2003-2005.

Curatoare, scriitoare independentă şi conferenţiară, s-a născut la Bucureşti, a crescut în Chicago şi din 2009 trăieşte în Zurich. A curatoriat numeroase expoziţii, inclusiv expoziţii personale cu Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Ştefan Constantinescu şi Keren Cytter.  Expoziţiile sale de grup includ Laughter and Forgetting, o expoziţie multi-site pentru Bucharest Art Week, Showtime: The Cinema in the Gallery, Guess Who’s Coming to Dinner: Hospitality as Artistic Practice, expoziţia itinerantă Few Were Happy with their Condition: Video, Film, and Photography in Romania, Blurred Lines and Fire it Up: Ceramic as Material in Contemporary Sculpture. Scrie regulat pentru ArtReview, Frieze Magazine, Art in America, Flash Art, Sculpture Magazine, Artslant şi Artmargins. Din 1998 până în 2003 a lucrat ca director executiv al Festivalului Chicago’s Around the Coyote Arts, din 2005 până în 2009 ca director executiv  al Chicago Artists’ Coalition, iar din 2003 până în 2005 a scris granturi pentru strângere de fonduri pentru Woman Made Gallery.

GABI BASALICI(RO)FILM EDITOR

Gabi is a film editor.  He graduated from the I. L. Caragiale University of Drama and Film, multimedia department, in 2009. He works as a film editor in Romania and in the United Arab Emirates. From 2010 to 2012 he worked in a postproduction studio in Dubai. In 2015, together with a friend, he set up Playtime Post (post production boutique). Throughout time he has edited fiction movies and documentaries that were shown at various local and international festivals: Rotterdam Film Festival, Visions du reel Nyon, Odessa Film Festival, Internazionale di Milano Film Festival, Doha Tribeca Film Festival, Transilvania International Film Festival.

Gabi este monteur de film.  A absolvit Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică I. L. Caragiale, secția multimedia in anul 2009. Activează ca monteur pe piata din România si Emiratele Arabe Unite.  Din  2010 până în 2012 a lucrat într-un studio de post-producție în Dubai. In 2015, impreuna cu un prieten, a infiintat Playtime Post (post production boutique). De-a lungul timpului a montat filme de fictiune și documentar care au avut proiecții la diferite festivaluri locale și internaționale: Rotterdam Film Festival, Visions du reel Nyon Odessa Film Festival, Film Festival Internazionale di Milano, Tribeca Film Festival Doha şi Festivalul de Film Transilvania.