Vladimir Us, "Bjornhovda 36“ (2012)
cutie poștală / documentație foto

Lucrarea a fost produsă în cadrul proiectului internațional ART LINE organizat de Muzeul de artă Contemporană din Kalmar (Suedia) și constă într-o căsuță poștală cu numele Viorel Adrian Oana imprimate pe ea. Cei trei sunt gastarbeiteri (muncitori români aflați la muncă în Suedia) ce petrec șase-șapte luni pe an la munci sezoniere în Suedia, pe insula Olands. Acolo ei muncesc la câmp, îl pregătesc pentru semănat, îl afânează, cultiva căpșuni și praz, aduna recolta, iar când este nevoie participa și la alte munci agricole sau ajuta la gospodărie. Acceptând sa muncească pentru o plata mai mica, însa mult mai buna decât cea oferita în România pentru același tip de munca, ei asigura succesul economic al agriculturii suedeze. (…) Majoritatea trăiește în locuințe adaptate sau în rulote, câte doi sau patru în camera, fără posibilități reale de a-și amenaja un loc mai confortabil, și în cele din urma ei toți se vad reveniți cu traiul în țara lor, unde-i așteaptă copiii, soțiile și prietenele.

Cutia poștală a fost instalată cu permisiunea lui Jorgen Gottfridsson, proprietarul fermei aflate pe adresa: Björnhovdagatan 36 în Färjestaden și are următoarea adresă poștală pentru corespondență:

Viorel Adrian Oana
Björnhovdagatan 36
38635
Färjestaden
Sweden

Vladimir US (1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad.

Prin intermediul lucrărilor și proiectelor sale curatoriale ce pun în față ideea unui oraș inclusiv și a unui mediu urban accesibil pentru toți, el are ca scop să crească accesul la cultură pentru grupurile slab vizibile și marginalizate și să promoveze justiția spațială, folosind și/sau reconfigurând spațiile publice existente, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău.

Us observă și documentează diverse procese de transformare radicală ce s-au produs pe parcursul ultimelor trei decenii, după căderea socialismului în Moldova, iar prin intervențiile sale artistice (realizând instalații în spațiul public, fotografiind și uneori pictând) el face vizibil modul în care mediul nostru de trai este sculptat de diverși actori și forțe în prezent, astfel provocând la o nouă înțelegere a noțiunii de spațiu public în contextul Chișinăului și altor orașe post-sovietice/socialiste din regiune.

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade.

Through his artistic and curatorial work that puts forward the idea of an inclusive city and accessible urban environment for all, he aims to increase the access to culture for often invisible and marginalized groups and achieve spatial justice, making use and repurposing the existing public spaces, along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

He is rather interested to observe and document various processes of radical transformation that occurred during the last three decades, after the fall of Socialism in Moldova, while through his artistic interventions (creating installations in public spaces and by making use of photography, and sometime painting), he is making visible the way our living environment is being shaped by various actors and forces today, thus calling for a different reading of the notion of public space in the context of Chisinau and other post-Soviet/socialist cities in the region.