Jonas SOYDAN, fragmente ale unei lucrări parțial distruse, acrilic și ulei pe lemn, dimensiuni diverse, 2017

“Arta mea este manipulativă ca dracu’. Este o poartă către moarte și către viață. Este propagandă pentru ochi care pare fină și draguță. Cealaltă față a sa este dură și brutală. Este dragoste pură. Este o inimă strivită dar este și tare ca adevărul, pentru mine, ea este seducătoare. Secretul său este o strategie de supraviețuire.“ (Jonas Soydan)

Jonas SOYDAN este un artist care trăiește și lucrează în Stockholm, Suedia. A studiat pictura la ArtEZ, Academy for Art and Design, Enschede, Olanda.

Jonas SOYDAN, fragments of partially destroyed work, acrylic and oil on wood, variable dimensions, 2017

“My art is manipulative as hell. It is a gate to death and life. It is propaganda for the eyes that seems cute and gentle. The backside of it is harsh and brutal.It is pure love. It is a crushed heart but also solid as the truth, for me it is seductive. The secret of it is a strategy for survival.” (Jonas Soydan)

Jonas SOYDAN is an artist that lives and works in Stockholm, Sweden. He studied painting at AKI, ArtEZ, Academy for Art and Design, Enschede, The Netherlands.